REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Wyniki Grupy Unibep za I kwartał br.

Grupa Unibep opublikowała wyniki finansowe za I kwartał br. W analizowanym okresie Grupa wypracowała w ujęciu skonsolidowanym 455,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 13 proc. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 105,9 mln zł w porównaniu z 19,7 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 76,3 mln zł wobec 4,4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe I kwartału 2024 roku jest efekt jednorazowych zdarzeń związanych z przekwalifikowaniem i wyceną gruntów należących do spółek zależnych Unidevelopment. Dodatni wpływ wskazanej wyceny na prezentowany kwartalny wynik netto wyniósł 81,2 mln zł.

– Zyski operacyjne Grupy, po oczyszczeniu z wpływu wspomnianych zdarzeń jednorazowych, pozostają praktycznie neutralne, a skorygowana strata operacyjna wynosi jedynie -1,3 mln zł. W obliczu strat odnotowanych w IV kwartale 2023 roku stanowi to istotny krok w procesie poprawy rentowności operacyjnej oraz wzmocnienia pozycji gotówkowej firmy. Dynamika tej poprawy przewyższa założenia przedstawione w sprawozdaniu za 2023 rok – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Unibep SA.

W I kwartale 2024 roku Grupa Unibep pozyskała w segmencie budowlanym kontrakty o łącznej wartości ok. 0,6 mld zł. Tym samym, według stanu na 31 marca 2024 roku, portfel do realizacji na kolejne okresy wyniósł ok. 3,8 mld zł wobec 3,6 mld zł na 31 grudnia 2023 roku. Jednocześnie wartość kontraktów oczekujących na podpisanie, gdzie oferta firmy zajmuje pierwsze miejsce w postępowaniu ofertowym, wynosi ponad 0,8 mld zł. Dodatkowo w kwietniu i maju 2024 r. z grupy wskazanych kontraktów oczekujących na podpisanie pozyskano nowe zamówienia o łącznej wartości 0,37 mld zł.

Jak zapowiada zarząd spółki, Grupa Unibep będzie kontynuować selektywną politykę doboru kontraktów w segmentach budowlanym i modułowym, aby zapewnić optymalne wyniki ekonomiczne. Choć taka polityka może nieco spowolnić dynamikę rozwoju tych segmentów, to jednak przyczyni się do poprawy rentowności operacyjnej w przyszłych okresach sprawozdawczych. W segmencie deweloperskim zarząd firmy będzie konsekwentnie realizować plany sprzedażowe zgodnie z harmonogramami projektów oraz stosować przemyślaną politykę cenową dla klientów indywidualnych.

W ocenie zarządu w dalszym ciągu największe perspektywy w zakresie kontraktacji stoją przed obszarami infrastruktury oraz sektora energetyczno-przemysłowego.

– W ostatnich miesiącach wykonaliśmy dużą pracę wewnątrz organizacji: wzmocniliśmy akwizycję, współpracę z działami wsparcia i nadzór na budowach. Jesteśmy w trakcie przebudowy systemu kontroli finansowej i wzmacniania procesów kontroli operacyjnej oraz zarządzania ryzykiem. Pierwsze dobre efekty naszej pracy już widać. Dlatego według naszych szacunków wynik operacyjny Unibep SA, liczony jako % od sprzedaży, powinien w całym 2024 roku mieścić się w przedziale 1%-1,5%, czyli być zgodny z wcześniejszym deklaracjami. Jest to oczekiwana rentowność bez zdarzeń nadzwyczajnych związanych z przeszacowaniem składników majątku – podsumowuje Dariusz Blocher.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA