REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Wyremontowano kanały żeglugowe na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

10 sierpnia oddano do użytku wyremontowane kanały żeglugowe w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Zakres prac obejmował przebudowę i umocnienie Kanału Szymońskiego, modernizację Kanału Węgorzewskiego oraz ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy.

 

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

– Przebudowa kanałów żeglugowych na Mazurach to inwestycja, która nie tylko przywraca dawny blask tutejszych szlaków wodnych, ale przede wszystkim umożliwia odkrywanie nowych, niezwykłych miejsc. Przedsięwzięcie to jest także szansą na rozwój lokalnej gospodarki, a także turystyki wodnej w tym regionie – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Kanał Szymoński

Niespełna 2,5 km Kanał Szymoński łączy Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim, stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Jest najdłuższym kanałem na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Został przebudowany i umocniony na całej długości. W ramach prac remontowych przeprowadzono rozbiórkę istniejącego i wykonano nowe ubezpieczenie obydwu brzegów kanału, odtworzono istniejące ubezpieczenie wejść do kanału od strony jeziora Szymon i jeziora Szymoneckiego oraz poprawiono drożność kanału dla lepszego wykorzystania do celów żeglugowych. Wyremontowano ponadto stanowiska cumownicze dla statków administratora wody i jednostek pasażerskich oraz zadbano o migrację zwierząt, budując przejścia (brody).

Koszt przeprowadzonych prac remontowych wyniósł blisko 33,5 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Kanał Węgorzewski i rzeka Węgorapa

Kanał Węgorzewski jest niespełna kilometrowym kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz – Węgorzewo w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Prace modernizacyjne polegały na rozbiórce zniszczonych umocnień brzegowych i wykonaniu nowych na całej długości kanału. Oczyszczone i udrożnione zostało także koryto kanału do głębokości 1,6 m. Remont Kanału Węgorzewskiego miał na celu przywrócenie odpowiednich parametrów technicznych, niezbędnych głębokości nawigacyjnych oraz zapewnienia drożności kanału. Koszt realizacji inwestycji to ponad 29 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Prace remontowe przeprowadzono także na rzece Węgorapie, która jest rzeką żeglowną stanowiącą część szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Remont objął wykonanie zniszczonego już umocnienia brzegowego, a także odbudowana została kamienna kierownica i istniejący narzut kamienny. Celem inwestycji było zabezpieczenie brzegów Węgorapy przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu, jak i jednostki pływające. Projekt, którego wartość wyniosła ponad 29 mln zł, również został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA