REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Wzrosło bezpieczeństwo na polskiej kolei

Działania PLK takie jak: szkolenie pracowników, nowoczesne urządzenia sterowania ruchem czy kampania „Bezpieczny przejazd” poprawiają bezpieczeństwo na polskiej kolei.

Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
Działania pracownicze, organizacyjne, techniczne oraz promocja bezpieczeństwa wpływają na pozytywny trend w kształtowaniu bezpieczeństwa na polskiej kolei.

– Bezpieczeństwo użytkowników polskich dróg i polskich kolei jest dla nas priorytetem. Prowadzone przez nas działania inwestycyjne powodują zwiększenie komfortu podróży, ale także zwiększenie ich bezpieczeństwa. To proces, który musi trwać nieustannie. Będziemy nadal dokładali wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego zwiększał się z każdym rokiem –
powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Kolejny rok spada liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych oraz liczba kolizji na torach. Przyczyną 75 procent wszystkich zdarzeń są sytuacje niezależne od zarządcy infrastruktury – niewłaściwe zachowania kierowców na przejazdach i nieodpowiedzialne wkraczanie na tory w miejscach niedozwolonych. W 2019 r. w porównaniu z 2018 r. o 11% zmniejszyła się liczba wypadków z pojazdami na przejazdach kolejowo-drogowych. Również o 11 procent zmniejszyła się liczba kolizji. Kolejny rok nikt nie zginął i nie był poszkodowany w wyniku kolizji na torach.

– Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem w działalności PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Możemy ocenić, że miniony 2019 r. był kolejnym bezpieczniejszym rokiem na zarządzanej przez nas sieci linii. Konsekwentnie szkolimy pracowników m.in. wykorzystując nowoczesny symulator dla dyżurnych ruchu, doskonalone są procedury, prowadzimy kampanię „Bezpieczny przejazd”, a inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zapewniają coraz więcej bezkolizyjnych przejazdów oraz nowe urządzenia sterowania ruchem –
mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Każdy pracownik PLK ma wymagane przygotowanie do pełnienia obowiązków na posterunkach ruchu, a w pracy przechodzi dodatkowe szkolenia np. z wykorzystaniem symulatora dla dyżurnych ruchu. Wszyscy zatrudnieni, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, mogą korzystać ze szkoleń i coraz lepszych warunków pracy – to działania w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa.

Kampania społeczna, dodatkowe informacje na przejazdach i nowe kadry


Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” to jedna z największych w Europie kampanii społecznych, prowadzona przez PLK od kilkunastu lat. Promowanie bezpieczeństwa i ograniczanie skutków brawury, szczególnie na przejazdach kolejowo-drogowych, wciąż jest ważne, szczególnie z obszarze ograniczania przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych.

W 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami. Informacje umieszczone na naklejkach pozwalają w sytuacji niebezpiecznej szybko wstrzymać ruch na linii kolejowej. W 2019 r. było ponad 4300 reakcji, dzięki numerom telefonów umieszczonych na żółtej naklejce PLK. W 167 przypadkach wstrzymany był ruch pociągów, co prawdopodobnie pozwoliło uniknąć niebezpiecznych zdarzeń.

Stałym elementem poprawy bezpieczeństwa są działania techniczne i inwestycyjne. PLK inwestuje w sprzęt i modernizuje infrastrukturę – to działania w ramach wartego blisko 76 mln zł Krajowego Programu Kolejowego. Bezkolizyjne przejazdy, wymienione rozjazdy, nowe tory i nowoczesne systemy sterowania ruchem bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa na sieci kolejowej.

PLK współpracują z ok. 40 szkołami średnimi prowadzącymi kierunki kolejowe. To działanie niezbędne dla płynnej wymiany kadr na odpowiedzialnych stanowiskach związanych m.in. z bezpieczeństwem. Dzięki absolwentom szkół kolejowych, możliwe jest uzupełnienie kadry o pracowników znających specyfikę kolei, w tym zasady bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie zmierza do tego, by utrzymywać trend potwierdzający, że kolej jest coraz bezpieczniejszym środkiem transportu.

Tekst i zdjęcie: Mirosław Siemienic, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA