Drogi Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

XXII posiedzenie Rady Naukowej przy GDDKiA

Budowa i utrzymanie obiektów inżynierskich, a także analiza wielokryterialna przy projektowaniu nowych dróg – oto główne tematy, którym poświęcone było XXII posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

W spotkaniu, które odbyło się w formule hybrydowej, oprócz członków Rady Naukowej oraz pracowników i kierownictwa GDDKiA, udział wzięli m.in. prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej, Barbara Dzieciuchowicz Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, a także Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Obiekty inżynierskie – technologia, realizacja, koszty utrzymania

Po oficjalnym otwarciu posiedzenia i powitaniu uczestników przez Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz prof. IBDM dr. hab. inż. Janusza Rymszę, przewodniczącego Rady Naukowej, rozpoczęła się pierwsza część spotkania.

Na temat technologii, realizacji i kosztów utrzymania obiektów inżynierskich, a także optymalnego wykorzystania przestrzeni mówił m.in. Leszek Bukowski, dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg w GDDKiA. Przedstawił dane o liczbie obiektów inżynierskich znajdujących się w zarządzie GDDKiA, zmianach w tym obszarze, które zachodziły od 2002 r. oraz stosowanych przy ich budowie technologiach. Zwrócił też uwagę na okoliczności, wpływające na utrzymanie obiektów inżynierskich, w tym na zakres, koszty i zastosowane rozwiązania projektowe.

Własne doświadczenia z projektowania, wykonawstwa, nadzoru i utrzymania obiektów inżynierskich zaprezentował prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, który wskazał także najlepsze rozwiązania technologiczne mostów skrzynkowych z betonu sprężonego. Uczestnicy posiedzenia mieli również okazję wysłuchać wystąpienia prof. IBDM dr. hab. Janusza Rymszy, odnoszącego się do najtrwalszych technologicznych rozwiązań obiektów mostowych stosowanych na świecie. Inżynier zwrócił uwagę na potrzebę korzystania z tych pozytywnych doświadczeń na etapie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, których koszt utrzymania jest najmniejszy.

Analiza wielokryterialna przy projektowaniu nowych dróg

Jak optymalnie korzystać z dostępnych rozwiązań tak, by etap STEŚ był kompletnym narzędziem w rękach zamawiającego? Na to pytanie uczestnicy posiedzenia Rady Naukowej poszukiwali odpowiedzi w drugiej części spotkania.

Aspekty formalno-prawne, które wpływają na rolę, znaczenie i skutki analizy wielokryterialnej dla zarządcy dróg krajowych omówił Bartłomiej Sieńkowski, naczelnik Wydziału w Departamencie Przygotowania i Realizacji GDDKiA. Wskazał też na najczęściej stosowane kryteria oceny, a także przedstawił problemy metodologiczne, z którymi mierzą się wykonawcy analizy wielokryterialnej.

W swoim wystąpieniu Bartłomiej Sieńkowski zaprezentował również nowe przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, polegające na realizacji na rzecz GDDKiA pracy naukowo-badawczej pn. Wzorcowa metoda oceny inwestycji drogowej na etapie STEŚ uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia drogi.

Następnie głos zabrali prof. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz oraz dr inż. Marcin Budzyński, którzy wygłosili wystąpienie odnoszące się do oczekiwanych efektów inicjatywy. Uczestnicy spotkania wyrazili poparcie dla działań GDDKiA w zakresie wypracowania i wdrożenia wzorcowej metody oceny.

Fot: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI