REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

XXVII Światowy Kongres Drogowy PIARC w Pradze

W dniach 2-6 października 2023 r. w Pradze, przedstawiciele GDDKiA uczestniczyli w Kongresie Drogowym współorganizowanym przez PIARC (Światowe Stowarzyszenie Drogowe) oraz Czeskie Stowarzyszenie Drogowe.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Podczas kongresu spotykają się eksperci, naukowcy, a także praktycy z firm na co dzień zajmujący się rozwojem infrastruktury drogowej na całym świecie.

GDDKiA członkiem PIARC

PIARC, to World Roads Association/Światowe Stowarzyszanie Drogowe powstałe w 1909 r. zrzeszające administracje drogowe z ponad 120 państw świata. Ponad 110 lat później Stowarzyszenie nadal wspiera i ułatwia globalną dyskusję i wymianę wiedzy na temat dróg i transportu drogowego. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 124 członków rządowych na całym świecie i zachowuje status konsultanta Rady Społeczno-Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jednym z Członków PIARC jest Polska. Nasz kraj w PIARC jest reprezentowany przez GDDKiA wraz z Pierwszym Delegatem naszego kraju, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz przez Polski Kongres Drogowy.

PIARC jest obecnie światowym liderem w wymianie wiedzy na temat polityki i praktyk w zakresie dróg i transportu drogowego w zintegrowanym kontekście zrównoważonego transportu.

Jest wiodącym międzynarodowym forum analizy i dyskusji na temat pełnego spektrum zagadnień transportowych, związanych z drogami i transportem drogowym. Gwarantuje identyfikowanie, rozwijanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk oraz zapewnianie lepszego dostępu do informacji międzynarodowych. W swych działaniach PIARC uwzględnia potrzeby różnych krajów, tych zamożnych, w których system transportowy jest rozwinięty, ale również rozwijających się czy przechodzących transformację. PIARC działa przede wszystkim poprzez opracowywanie i promowanie skutecznych narzędzi podejmowania decyzji w sprawach związanych z drogami i transportem drogowym.

XXVII Światowy Kongres Drogowy PIARC po sąsiedzku

Światowy Kongres Drogowy ma miejsce co cztery lata. W tym roku został zorganizowany w Pradze. Polscy drogowcy uczestniczyli w nim bardzo aktywnie. Zorganizowany został polski pawilon narodowy a w części merytorycznej uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli GDDKiA oraz Polskiego Kongresu Drogowego. Kongres oraz zorganizowany w ramach towarzyszącej wystawy polski pawilon narodowy stanowił idealną okazję dla delegatów do interakcji z przedstawicielami firm i organizacji drogowych z całego świata.

Dla wielu aktywnych uczestników prac PIARC, Światowy Kongres Drogowy jest zwieńczeniem czteroletniego okresu pracy w grupach roboczych tego stowarzyszenia. Przedstawiciele GDDKiA byli zaangażowani w prace komitetów technicznych m.in. w obszarach planowania i rozwoju infrastruktury drogowej, w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W przypadku tego ostatniego praca GDDKiA przyczyniła się do sukcesu naszego kraju w tym obszarze. W 2023 r. Polska została po raz pierwszy uhonorowana prestiżową nagrodą „PIN” nadawaną przez European Transport Safety Council (ETSC) w uznaniu za nadzwyczajne wyniki w poprawie bezpieczeństwa drogowego.

Zwieńczeniem pozytywnych informacji w tym zakresie może być wskazanie, że w Polsce w ciągu 10 lat udało się zmniejszyć liczbę ofiar na drogach o 47 proc. a szacowany koszt zdarzeń drogowych w okresie 2018-2021 spadł o 17,3 mld zł.

Innym przykładem aktywnego uczestnictwa w pracach PIARC są działania GDDKiA w ramach grupy technicznej, której zadaniem jest wskazanie dobrych praktyk w procesie przygotowania projektu pozwalających na podniesienie m.in. rentowności czy jakości zarządzania. Mowa tutaj o praktykach stosowanych przez kraje z różnych obszarów kulturowych i ekonomicznych.

Podczas trwania Kongresu GDDKiA brała udział w wielu ciekawych panelach. Na jednym z nich szeroko omawiano znaczenie sztucznej inteligencji (AI). AI i duże zbiory danych (Big Data) stają się wiodącym czynnikiem transformacji w planowaniu i realizacji podstawowych usług związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową. Nowe technologie oparte na algorytmach zasilanych przez samouczące się maszyny (ML), wypierają obowiązujące od kilkudziesięciu lat, sztywne metodologie oparte na ograniczonych zmiennych i nieelastycznych formułach. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, metody oparte na AI oferują elastyczność umożliwiającą ciągłe dostosowywanie się, zapewniają coraz lepsze rozwiązania w miarę przetwarzania coraz większych i złożonych zbiorów danych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA