REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Zakończono dwie inwestycje wodne w woj. łódzkim

8 listopada 2023 roku oficjalnie zakończono warte niemal 50 mln zł inwestycje na dwóch ważnych dla woj. łódzkiego zbiornikach wodnych. Na zbiorniku Jeziorsko zmodernizowano jaz, dzięki czemu wzrosła ochrona przeciwpowodziowa w dolinie środkowej Warty. Natomiast nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach powstał nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

Zdjęcie: UM Województwa Łódzkiego, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: UM Województwa Łódzkiego, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Zbiornik Jeziorsko ze zmodernizowanym jazem

Jeziorsko jest największym zbiornikiem wodnym w województwie łódzkim. Spełnia on funkcję retencyjną oraz zapewnia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańcom regionu. Dzięki współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zbiornik Jeziorsko przeszedł gruntowny remont. W ramach prac przeprowadzono modernizację jazu przelewowo-upustowego w zaporze czołowej zbiornika. Przede wszystkim unowocześniona została jego część hydrauliczna – zamontowane nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocnione przewody hydrauliczne. Jaz ma za zadanie regulację przepływu wody i jest zlokalizowany w środkowej części zapory.

Całkowita wartość projektu wyniosła 24,7 mln zł, z czego 14,5 mln zł stanowiła kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy zaporze nad Zalewem Sulejowskim

W Smardzewicach mieszkańcy gminy oraz odwiedzający ją turyści mogą cieszyć się nowo wybudowaną infrastrukturą rekreacyjną oraz utwardzonymi ścieżkami nad Zalewem Sulejowskim. Wszystko dzięki współpracy Gminy Tomaszów Mazowiecki i PGW Wody Polskie. Projekt zrealizowano w oparciu o trzy inwestycje. Dwa zadania zrealizowała Gmina Tomaszów Mazowiecki a trzecią część – Wody Polskie.

W ramach pierwszej części zadania powstała infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i techniczna, w tym m.in. obiekty zaplecza higieniczno-sanitarnego, piaszczysta i trawiasta plaża nad Zalewem Sulejowskim, dwa place zabaw, siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej oraz letnia scena plenerowa. Ponadto utwardzone zostały ciągi komunikacyjne i place.

Druga część zadania obejmowała rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327E do wjazdu na teren Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego „MOLO” w Smardzewicach. Rozbudowa drogi zapewni sprawny dojazd do nowego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Zalewem Sulejowskim.

W ramach trzeciej części inwestycji rozbudowano nabrzeże, wykonując konstrukcje ubezpieczające, drenaże, ciągi piesze oraz oświetlenie. Ponadto zostały zamontowane barierki ochronne i monitoring wizyjny. Z kolei przebudowa molo polegała na wykonaniu nowej nawierzchni, ciągu komunikacyjnego oraz tarasów widokowych, a także montażu oświetlenia. Utworzono piaszczystą plażę i dwa wejścia na molo.

Łączny koszt realizacji projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” wyniósł 24,5 mln zł. Wartość zadania zrealizowanego przez Wody Polskie to 8,1 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA