REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Zakończono prace bagrownicze w rejonie Płocka

Wody Polskie zakończyły bagrowanie na Zbiorniku Włocławskim w rejonie Płocka. Prace przeprowadzono w dwóch kluczowych lokalizacjach, z których usunięto łącznie ok. 10 tys. metrów sześciennych urobku. Roboty udrożnieniowe umożliwiają przepłynięcie lodołamaczy na wysokości Płocka i w efekcie ochronę mieszkańców przed zimowymi powodziami zatorowymi.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

30 kwietnia 2024 roku zakończyły się prace bagrownicze w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”. Roboty udrożnieniowe prowadzono w miejscach zlokalizowanych na trasie lodołamania na terenie miasta Płock – w pobliżu przegrody śryżowej w Maszewie oraz w sąsiedztwie Mostu Solidarności w rejonie Radziwia. To kluczowe lokalizacje z punktu widzenia przeprowadzenia akcji lodołamania i przepłynięcia lodołamaczy na wysokości Płocka.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze, mające na celu zgłoszenie gotowości do odbioru całości zadania, w tym m.in. przeprowadzanie pomiarów geodezyjnych oraz batymetrycznych.

Zakończenie wiosennych prac bagrowniczych jest realizacją zapowiedzi złożonych przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Wód Polskich podczas konferencji dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego w Płocku w marcu bieżącego roku.

W ramach kompleksowej poprawy bezpieczeństwa powodziowego w regionie planowane jest przeprowadzenie robót w kolejnych sześciu lokalizacjach i usunięcie ponad miliona metrów sześciennych materiału dennego ze Zbiornika Włocławskiego. Wartość prac jest szacowana na 20-30 mln zł. Obecnie PGW Wody Polskie są na etapie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację prac w oparciu o opracowane raporty oddziaływania na środowisko.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA