REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Zakończono prace na obwodnicy Marek

5 marca br. GDDKiA otwarła ul. Dworkową. Droga stanowi połączenie Kobyłki z Markami i przechodzi wiaduktem nad obwodnicą Marek. To ostatni fragment oddawany do ruchu, zrealizowany w ramach dokończenia prac na drodze S8 Marki – Kobyłka.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
Mamy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie

W listopadzie 2019 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca miał zrealizować kontrakt do 18 marca 2021 r.

Zgodnie z zapowiedziami, prace zostały zakończone wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie kontraktowym.

Sukcesywnie udostępnialiśmy do ruchu


Wykonawca sukcesywnie po zrealizowaniu robót oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie udostępniał do ruchu poszczególne fragmenty:
– grudzień 2019 r. – skręt w prawo łącznicą zjazdową na węźle Marki w stronę Białegostoku,
– wrzesień 2020 r. – udostępnienie wszystkich relacji na rondzie w ciągu ul. Piłsudskiego pod obiektami S8 na węźle Marki,
– listopad 2020 r. – oddanie do ruchu węzła Kobyłka i kładki dla pieszych w rejonie ul. Letniskowej,
– marzec 2021 r. – pozostały zakres inwestycji, m.in. najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne, chodniki, ścieżki rowerowe.
 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA

Kontrakt

Inwestycja została zrealizowana przez firmę STRABAG. Wartość umowy wynosiła ok. 166 mln zł. Kontrakt obejmował dokończenie prac, takich jak węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i  najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, most nad rzeką Długą, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Przypomnijmy historię realizacji kontraktu

28 listopada 2014 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację zadania z konsorcjum, którego liderem była Salini Polska. Wartość umowy stanowiła ok. 70 proc. szacunków GDDKiA.

W maju 2018 r., po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, GDDKiA odstąpiła od umowy na realizację robót. Powodem takiej decyzji było niewykonywanie prac objętych kontraktem oraz to, że mobilizacja sprzętu i pracowników nie rokowała sprawnego zakończenia inwestycji.

Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu i przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, który miał dokończyć niezrealizowane prace.

We wrześniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła szacunki GDDKiA. Postępowanie zostało unieważnione. W październiku ponownie ogłosiliśmy przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta z niższą ceną o ok. 70 proc. przekraczała szacunki. W związku z tym w listopadzie 2018 r. postępowanie zostało unieważnione.

GDDKiA dokonała weryfikacji szacunków na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka, biorąc pod uwagę m.in wzrost cen materiałów czy wykonanie robót poprawkowych. Z uwagi na to, że kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych.

Pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA