REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Zielonogórscy drogowy podsumowują br.

W br. dobiegły końca prace związane z zakończeniem budowy drogi S3. Ostatnim elementem była budowa mostu na rzece Odra w Cigacicach. Oddanie tego obiektu w grudniu, pozwala kierowcom na przejazd drogą S3 przez woj. lubuskie, w relacji północ-południe już bez ograniczeń.

Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra
A18

Ponieważ koniec roku jest czasem kiedy coś się kończy a coś zaczyna, Oddział rozpoczął realizację prac przy kolejnym, ważnym korytarzu komunikacyjnym łączącym Berlin z Wrocławiem. W listopadzie została podpisana umowa na realizację pierwszego, z czterech zadań, mających na celu przebudowę południowej jezdni i tym samym dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:
– od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, odcinek 0 i 1), – przetarg w toku,
– od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa), – podpisana umowa
– od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa, – planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.
– granica województwa – węzeł Golnice – planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.

MOP-y


Oprócz prac mających na celu budowę nowych dróg, dbamy również o zapewnienie właściwego komfortu oraz bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Droga S3 jako szlak komunikacyjny nie tylko łączy na zachodzie kraju północ z południem, ale jest również łącznikiem spajającym 3 autostrady: A6, A2 i A4. Jednocześnie z budową nowych dróg w mijającym roku podjęliśmy działania, aby zapewnić właściwą infrastrukturę służącą kierowcom. Tuż przed zakończeniem roku oddaliśmy do użytku 3 nowe Miejsca Obsługi Podróżnych: Racula Wschód, Lisiny Wschód i Zachód. W chwili obecnej na terenie województwa lubuskiego kierowcy mogą skorzystać z pięciu par MOP-ów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżujących Oddział podpisał umowy na dzierżawę terenu z firmami paliwowymi. W 2020 roku dzierżawcy przystąpią do rozbudowy i podniesienia 4 MOP-ów do kategorii drugiej, umożliwiającej podróżującym na skorzystanie ze stacji paliw oraz gastronomii. Rozumiejąc jak dynamicznie rozwija się transport drogowy i wzrastające potrzeby korzystających z drogi S3, w 2019 roku podpisane zostały umowy na budowę kolejnych par MOP-ów: Stożne i Niegosławice.

Miejsca Obsługi Podróżnych oddane w 2019 roku
1. MOP Racula
– lata realizacji: sierpień 2017 – grudzień 2019
– wartość projektu: 11,5 mln zł
2. MOP Lisiny
– lata realizacji: maj 2017 – grudzień 2019
– wartość projektu: 13,6 mln zł
Miejsca Obsługi Podróżnych podpisane umowy w 2019 roku
3. MOP Stożne
– lata realizacji: 2020 – 2022
– wartość projektu: 16 mln zł
4. MOP Niegosławice
– lata realizacji: 2020 – 2022
– wartość projektu: 16 mln zł

Obwodnice


Planując nowe inwestycje, nie można też zapomnieć o tak ważnych elementach na sieci, jakim są obwodnice miejscowości. W 2019 roku oddano do użytku obwodnicę Szprotawki w ciągu DK12, jednocześnie poprawiając parametry drogi w zakresie nośności i szerokości. Jednocześnie prowadzone były prace przygotowujące dokumentację obwodnic dla: Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Strzelec Krajeńskich.
1. Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29
– planowana data zakończenia etapu (STEŚ-R) – II kwartał 2021 r.
2. Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31
– planowana data zakończenia etapu (STEŚ-R) – III kwartał 2021 r.
3. Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22
– planowana data zakończenia etapu (STEŚ-R) – II połowa 2019 r.

Remonty, rozbudowy, poprawa BRD


Oprócz głównych szlaków komunikacyjnych, nie mniejsze znaczenie, szczególnie dla mieszkańców województwa ma sieć dróg, z których większość stanowią drogi klasy GP. Na bieżąco prowadzone są prace mające na celu poprawę parametrów technicznych, utrzymanie właściwego stanu tych dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Cel ten realizowany jest poprzez bieżące remonty i przebudowy na istniejącej sieci. W 2019 roku przeprowadzone zostały prace remontowe na łączną kwotę 66,5 mln złotych. Dwa największe zadania to:
1. Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w m. Cybinka.
2. Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odc. Szprotawa – granica województwa.

Rok 2019 był kolejnym, który przyniósł poprawę w zakresie sieci drogowej na terenie województwa lubuskiego. Jednocześnie pozwolił na przeprowadzenie szeregu prac pozwalających kontynuować oraz przystąpić do realizacji następnych zadań mających na celu rozwój sieci drogowej.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA