Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Zmieniono bieg rzeki Odry w związku z budową zbiornika Racibórz Dolny

10 października na placu budowy zbiornika Racibórz Dolny gliwickie Wody Polskie wraz z Wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum spółek Budimex i Ferrovial Agroman, zmieniły bieg rzeki Odry, przepuszczając jej bieg przez Budowlę Przelewowo-Spustową.

Zdjęcie: Budimex
Zdjęcie: Budimex
W obecności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Adama Gawędy, Członka Rady Ministrów Michała Wosia, senatorów i posłów na Sejm RP VIII kadencji, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Łuksza Lange, 10 października br. na placu budowy zbiornika Racibórz Dolny gliwickie Wody Polskie wraz z Wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A, zmieniły bieg rzeki Odry, przepuszczając jej bieg przez Budowlę Przelewowo-Spustową.

Operacja hydrotechniczna, przeprowadzona z najwyższą starannością dowodzi rzeczowego zaawansowania prac (85%) tej największej w kraju inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym. W wyniku przepięcia rzeki Odry na kluczowy obiekt hydrotechniczny powstającego zbiornika, woda popłynęła kanałem doprowadzającym do przęseł budowli, by po ich przekroczeniu trafić do kanału odprowadzającego i następnie do Kanału Ulgi.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk podkreślił wagę realizowanej inwestycji dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Wskazał także na perspektywę przekształcenia zbiornika w obiekt wielofunkcyjny w przyszłości. Złożył także podziękowania dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Jak zaznaczył z kolei Dyrektor Gliwickich Wód Polskich, Łukasz Lange, prace nad koncepcją zmiany funkcji zbiornika rozpoczną się już wkrótce, za sprawą zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. 
Zdjęcie: Budimex
Zdjęcie: Budimex


Przepuszczenie wód rzeki Odry przez BPS było także okazją dla Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy do podkreślenia roli wykonawcy w tym istotnym kontrakcie, jego solidności, poczucia odpowiedzialności i obowiązku, właściwego partnerowi, godnemu zaufania.

W czasie spotkania na placu budowy Wiceprezes Zarządu Budimex SA Artur Popko powiadomił, że powstający zbiornik osiągnie swoją funkcjonalność wraz z uzyskaniem ciągłości wszystkich zapór, co nastąpi jeszcze w tym roku.

Przeprowadzenie operacji było możliwe za sprawą wcześniej zamontowanych na tym obiekcie zasuw, które regulują przepływ wód. Budowlę Przelewowo-Spustową wyposażono w 6 zasuw głównych, których praca będzie się odbywała się mechanicznie (ręcznie) oraz automatycznie (zdalnie). Każda z zasuw ma wymiary 12 m x ponad 8,5 m wysokości, a podnoszona jest na blisko 9 m.

Pojemność obiektu to 185 mln m³, a powierzchnia polderu liczy ponad 26 km². Obiekt będzie redukował fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na rzece Odrze, chroniąc życie, zdrowie i dobytek mieszkańców trzech nadodrzańskich województw – 2,5 mln osób. Oddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim zbiornik obejmie obszar około 600 km².

Wartość kontraktu szacuje się na ok. 2 mld zł. Budżet przedsięwzięcia pochodzi ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst i zdjęcia: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI