REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
5 Minut czytania

Zmodernizowano prawostronny wał przeciwpowodziowy Wisły

Zakończyły się prace na kolejnych odcinkach wału przeciwpowodziowego obejmującego gminy Sobienie-Jeziory i Karczew oraz miasta Karczew i Otwock.

 
Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.wody.gov.pl
Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.wody.gov.pl
Modernizacja obwałowań wraz z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi tworzy kompleksowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców gmin położonych w dolinach rzecznych. Rejon Środkowej Wisły należy do rejonów szczególnie narażonych na podtopienia oraz powodzie, co pokazują ostatnie wezbrania. Dlatego ochrona mieszkańców nadwiślańskich miejscowości należy do zadań priorytetowych realizowanych przez Wody Polskie.

– Zakończyliśmy modernizację nadwiślańskich wałów, które zabezpieczają dolinę o powierzchni blisko 3,5 tys. ha w gminach Karczew i Sobienie-Jeziory, w tym miast Karczew i Otwock. To jedna z kilkuset inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych w tym roku przez Wody Polskie na kwotę blisko 2,5 mld zł. Nasze Gospodarstwo, od początku swojego funkcjonowania modernizuje i rozbudowuje infrastrukturę przeciwpowodziową dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w regionach szczególnie zagrożonych powodziami i podtopieniami. Jak bardzo potrzebne są te inwestycje pokazują chociażby wydarzenia z ostatnich tygodni i miesięcy. W dorzeczu Wisły, jak i Odry zagrożenie powodziowe może się pojawiać nawet kilka razy w roku, dlatego konieczne jest tworzenie zabezpieczeń i działanie systemowe –
powiedział podczas briefingu prasowego Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

– Wreszcie jest podmiot odpowiedzialnie podchodzący do bezpieczeństwa powodziowego. Od kiedy powstały Wody Polskie, widać gospodarza. Inwestycje w wały przeciwpowodziowe są przez cały czas prowadzone, widać konsekwencję w planowaniu i profesjonalnym prowadzeniu prac –
podsumował Burmistrz Karczewa Michał Rudzki.

Konieczność realizacji zadań wynikała ze złego stanu wału, dlatego tak ważne było przywrócenie dobrego stanu technicznego obiektu. Zmodernizowany wał przeciwpowodziowy zabezpieczy przed skutkami wezbrań okolicznych mieszkańców, a także intensywnie uprawianą rolniczą dolinę, na terenie której znajdują się wysoko rozwinięte gospodarstwa rolne specjalizują się w sadownictwie oraz przetwórstwie owoców i warzyw. Modernizacja obejmowała dwa projekty:
„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 – 489+666 gmina Sobienie-Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” – w ramach inwestycji w 2021 r. na odcinku 1,45 km wykonano częściową rozbiórkę korpusu wału do rzędnej wody 1%, a następnie jego odtworzenie. Wał został zagęszczony, a jego skarpa i korona zostały profilowane. W korpusie wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną, zaś skarpy zostały zabezpieczone siatką stalową przeciw zwierzętom ryjącym.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców gmin Karczew i Sobienie-Jeziory oraz miast Karczew i Otwock. Wały zabezpieczą zabudowania miejscowości Dziecinów, Kosumce, Glinki, Kępa Nadbrzeska i Nadbrzeż na obszarze 3240 ha. Koszt prac wyniósł 5  841 745,95 zł. Inwestycja rozpoczęła się w 2020 roku, zmodernizowano wał przeciwpowodziowego na odcinku 2,6 km za kwotę 5 494 801,78 zł.

„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie-Jeziory” – w ramach inwestycji w 2021 r. na odcinku 3,6 km uszczelniono wał przeciwpowodziowy przy użyciu przesłony przeciwfiltracyjnej wykonanej w osi wału. Zagęszczono także korpus wału i wyprofilowano skarpy wraz z wyrównaniem niwelety i zabezpieczeniem siatką stalową przeciw zwierzętom ryjącym.

Dzięki realizacji projektu zwiększono bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Stare Podole, Gusin, Wysoczyn, Radwanków Szlachecki, a także zabezpieczono przepompownię wody. Koszt prac wyniósł 5 829 604,94 zł. Inwestycja rozpoczęła się w 2019 roku, w latach 2019-2020 zmodernizowano wał przeciwpowodziowego na odcinku 9,1 km (2019 r. – 4,8 km; 2020 r. – 4,3 km) za łączną kwotę 15 545 965,86 zł (2019 r. – 7  785 821,39 zł; 2020 r. – 7  760, 144,47 zł).

Na terenie RZGW w Warszawie realizowane są też prace przy kilku innych ważnych w kontekście ochrony przeciwpowodziowej zadaniach. Zgodnie z harmonogramem zakończyło się odnowienie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Wisły w dwóch lokalizacjach, w gminach Sobienie-Jeziory i Karczew, zaś w gminie Maciejowice prace są kontynuowane. W maju zakończyła się też modernizacja pompowni Arciechów w gminie Iłów. W ramach zadań wykonano następujące prace:
– „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie-Jeziory” – zagęszczono i uformowano korpus wału, wykonano przesłonę przeciwfiltarcyjną w koronie wału o głębokości 10 m, zamontowano siatkę zabezpieczająca korpus wału przeciw zwierzętom ryjącym, ułożono biowłókninę oraz przejazdy wałowe i schody skarpowe. Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 3,6 km kosztowała ponad 5 mln zł.
– „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 – 489+666 gmina Sobienie-Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” – zagęszczono i uformowano korpus wału, wykonano przesłonę przeciwfiltarcyjną w koronie wału o głębokości 9 m, zamontowano siatkę zabezpieczająca przeciw zwierzętom ryjącym oraz ułożono przejazdy wałowe i schody skarpowe. Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 3,2 km kosztowała ponad 5 mln zł.
– „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap II w km 26+900-30+900” – trwa odbudowa wału wraz z dogęszczeniem jego korpusu, wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną przy stopie skarpy odwodnej (o głębokości 4,0 m na odcinku 700 mb), formowany jest też nasyp wału. Realizacja zakłada przebudowę wału na długości 4 km. Wartość   planowanych do wykonania robót budowlanych to ponad 14 mln zł. Prace rozpoczęły się maju, a ich zakończenie planowane jest na listopad 2022 r.
– „Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów” – wymieniono agregaty pompowe wraz z armaturą oraz szafami sterującymi pracą pompowni, wyremontowano pomieszczenia budynków pompowni, zbudowano zbiornik bezodpływowy wraz z rurą przyłączeniową do budynku pompowni. Modernizacja pompowni kosztowała ponad 11 mln zł.

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich, dlatego stale prowadzone są inwestycje i bieżące prace utrzymaniowe, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i minimalizowanie skutków żywiołu.

Źródło: tekst Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.wody.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA