REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla drogi S19 Haćki – Bielsk Podlaski

Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 9 km odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy miejscowością Haćki a Bielskiem Podlaskim.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

To pierwszy odcinek Via Carpatii w województwie podlaskim, na którym wkrótce będzie można rozpocząć prace budowlane.

Wypłata odszkodowań za nieruchomości

Wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Podlaski. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Dwa lata na budowę

Wykonawcą inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) jest firma Budimex. Umowa w systemie „Projektuj i buduj”, o wartości 325,9 mln zł, została podpisana 6 września 2021 r. Termin ukończenia prac to II kwartał 2025 r. W ramach zadania wybudowanych zostanie 9 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 oraz jednojezdniowy odcinek DK66 – łącznik do istniejącej DK19. Nawierzchnia będzie bitumiczna, o nośności 11,5 t/os.

Tiry poza centrum Bielska

Powstaną również dwa węzły drogowe:

– Bielsk Podlaski Północ – na skrzyżowaniu z istniejącą DK19 (docelowo drogą wojewódzką). W miejscu połączenia przewidziano budowę ronda umożliwiającego powiązanie drogi ekspresowej z istniejącym układem drogowym.

– Bielsk Podlaski Zachód – na skrzyżowaniu z DK66 w kierunku zachodnim, projektowaną DK66 (planowana obwodnica Bielska Podlaskiego) w kierunku wschodnim oraz na kierunku północnym wlot do Bielska Podlaskiego starodrożem DK66 (przyszła droga wojewódzka).

Taki układ drogowy umożliwi wyprowadzenie tranzytu poza centrum Bielska Podlaskiego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA