REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

ZRID dla S61 Łomża Zachód – Kolno

W zeszłym tygodniu Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącą budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno.

   
S61 – w budowie

Odcinek drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód – węzeł Kolno to ostatni odcinek położony na terenie województwa podlaskiego, na który wydana została decyzja umożliwiająca rozpoczęcie budowy. Natomiast przedostatni, jeśli chodzi o całą S61 – do końca tego roku ma być złożony jeszcze wniosek o decyzję ZRID dla odcinka Podborze – Śniadowo w woj. mazowieckim.

Tempo prac na innych odcinkach sprawia, że w II połowie przyszłego roku gotowe będą kolejne trzy części S61 o łącznej długości przeszło 51 km (Śniadowo – Łomża Południe, węzeł Kolno – Stawiski i Stawiski – Szczuczyn). Z pozostałych podlaskich odcinków S61 w budowie są jeszcze dwa fragmenty: Suwałki – Budzisko oraz Łomża Południe – Łomża Zachód.

Wcześniej, do użytkowanego od końca 2014 roku fragmentu obwodnicy Augustowa, dołączyła – oddana do użytku 13 kwietnia 2019 roku – obwodnica Suwałk oraz – od 14 maja bieżącego roku – druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna.

Obwodnica o parametrach „eski”


Odcinek Łomża Zachód – węzeł Kolno stanowiący kluczową część obwodnicy Łomży będzie miał długość 12,92 kilometra i powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, z odporną na koleinowanie nawierzchnią z betonu cementowego (za wyjątkiem obiektów mostowych, które ze względów technologicznych mają nawierzchnię asfaltową).

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, a także urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających (separatory) czy przejść dla zwierząt). Wybudowane zostaną tu trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

W ramach zadania powstanie również fragment jednojezdniowej drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości 6,96 km.

Dzięki budowie obwodnicy miasta zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców Łomży, przez której centrum dzisiaj prowadzi cały ruch tranzytowy w kierunku państw bałtyckich i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego).

Harmonogram


Kontrakt z firmą TOTO o wartości 525,6 mln zł na projekt i budowę tego fragmentu S61 został podpisany dwa lata temu, 11 października 2018 roku. Wniosek o decyzję ZRID został złożony 12 sierpnia 2019. Wydanie decyzji ZRID przeciągnęło się w czasie ze względu na kwestie formalnoprawne (m.in. związane z podziałami nieruchomości w rejonie węzła Nowogród). Droga powinna być oddana do użytku wiosną 2023 roku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA