Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

ZRID dla S61 Stawiski – Szczuczyn

W zeszłym tygodniu Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID dla budowy drogi ekspresowej S61 Stawiski – Szczuczyn. Dzięki decyzji GDDKiA w najbliższych dniach przekaże plac budowy wykonawcy tego odcinka Via Balitca.

To kolejna część drogi ekspresowej S61 wchodząca w tym roku w fazę robót budowlanych. 28 sierpnia br. rozpoczęła się budowa odcinka od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe (17 km), a od października 2018 r. trwają intensywne prace przy budowie II jezdni obwodnicy Szczuczyna (6,5 km).

Jeszcze w tym roku Wojewoda Podlaski planuje podpisać decyzje ZRID na dwa kolejne odcinki S61: od węzła Kolno do Stawisk (16,43 km) i od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód (7,18 km). Oznacza to, że pod koniec tego roku w budowie będzie ponad 47 km drogi ekspresowej S61 w województwie podlaskim.

18-kilometrowy odcinek S61 Stawiski – Szczuczyn będzie miał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu plus pas awaryjny w każdym kierunku. Połączy obwodnice dwóch miast – Stawisk i Szczuczyna, przy czym w ramach zadania tego powstanie też część – 1,6 km – 2 nitki obwodnicy Stawisk.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 115 kN/oś (11,5 tony na oś). Wartość kontraktu budowlanego wynosi 342,13 mln zł. Na odcinku zlokalizowano jeden węzeł Grabowo oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – Zabiele Wschód (w kierunku na Suwałki) i Zabiele Zachód (w kierunku na Łomżę). Udostępnienie kierowcom tego odcinka drogi S61 planowane jest na koniec 2020 r.

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie – łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią

Kalendarium

3 lutego 2014 r. – uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
31 października 2017 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Budimex S.A.)
31 sierpnia 2018 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
30 sierpnia 2019 r. – uzyskano decyzję ZRID
3 września 2019 r. – planowane przekazanie Wykonawcy placu budowy

Realizacja S61

– Węzeł Podborze – Śniadowo o długości ok. 19,5 km, odstąpiono od umowy z pierwotnym wykonawcą i 16 sierpnia 2019 r. ogłoszono ponowny przetarg,
– Węzeł Śniadowo – Łomża Południe o długości ok. 17 km, trwają prace budowlane, wartość kontraktu to 380 mln zł,
– Węzeł Łomża Południe – Łomża Zachód o długości ok. 7,2 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 21 grudnia 2017 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na IV kw. 2019 r., wartość kontraktu to 218,1 mln zł,
– Węzeł Łomża Zachód – Węzeł Kolno o długości ok. 12,9 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 11 października 2018 r., wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony 12 sierpnia 2019 r., wartość kontraktu to 525,6 mln zł,
– Węzeł Kolno – Stawiski o długości ok. 16,4 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 31 października 2017 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na wrzesień 2019 r., wartość kontraktu to 288,3 mln zł,
– Stawiski – Szczuczyn o długości ok. 18 km, umowa z Wykonawcą podpisana 31 października 2017 r., decyzja ZRID została wydana 30 sierpnia 2019 r., przekazanie Wykonawcy placu budowę planowane jest na 3 września 2019 r., wartość kontraktu to 342,1 mln zł,
– Obwodnica Szczuczyna (II jezdnia) o długości ok. 6,6 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 26 maja 2017 r., trwają roboty budowlane, planowane oddanie do użytku I kw. 2020 r., wartość kontraktu to 75 mln zł,
– Szczuczyn – Ełk Południe o długości ok. 23,3 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 6 sierpnia 2018 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest w grudniu 2019 r., wartość kontraktu to 700 mln zł,
– Ełk Południe – Wysokie o długości ok. 22,9 km (wraz z połączeniem S16 do Ełku), umowa z Wykonawcą została podpisana 19 lipca 2018 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na styczeń 2020 r., wartość kontraktu to 686 mln zł,
– Wysokie – Raczki o długości ok. 20,2 km, umowa z Wykonawcą podpisana 4 lipca 2018 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na październik 2019 r., wartość kontraktu to 484 mln zł,
– Raczki – obwodnica Suwałk o długości 13 km (w użytkowaniu), wartość kontraktu to 659 mln zł,
– Obwodnica Suwałk o długości ok. 12,8 km (w użytkowaniu), wartość kontraktu to 299,4 mln zł,
– Koniec obwodnicy Suwałk – Budziska (granica państwa) o długości ok. 24,2 km, odstąpiono od umowy z pierwotnym wykonawcą i 9 sierpnia 2019 r. ogłoszono ponowny przetarg.

Autor: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI