REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Zwiększenie bezpieczeństwa na DK42

Piesi mogą już korzystać z nowego chodnika na odcinku drogi krajowej nr 42 o łącznej długości ok. 3 km (od posesji nr 91 przy ul. Jaworskiej w Kleśniskach do ul. Starowiejskiej w Parzymiechach). Jest to możliwe dzięki kolejnej inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo, zrealizowanej w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Szeroki zakres prac

Oprócz chodnika wybudowane zostały również zatoki autobusowe oraz kanalizacja deszczowa. Przebudowie poddano także zjazdy indywidualne i publiczne.

Roboty wykonała firma Drog-Bud z Lubojenki. Umowę na realizację podpisano w listopadzie 2023 roku. Wartość inwestycji to ponad 11,6 mln zł, z czego prawie 10,5 mln zł to środki wydatkowane na ten cel przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a ponad 1,1 mln zł (10 proc. wartości robót budowlanych) wkład finansowy gminy Lipie.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.

Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami ujętymi w Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK), pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do wykonania. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach PBDK.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA