REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

CEMEX Polska rozwija własne systemy zarządzania produkcją

CEMEX Polska dąży do tego, by produkty i usługi znajdujące się w ofercie firmy stanowiły pierwszy wybór klientów. O ich wysokiej jakości świadczą między innymi zdobywane przez kolejne zakłady certyfikaty oraz wdrażane narzędzia pozwalające optymalizować procesy zarządzania produkcją.

Zarządzanie produkcja, fot. CEMEX Polska
Zarządzanie produkcja, fot. CEMEX Polska

CEMEX Polska stale kontroluje produkcję swoich zakładów, przeprowadzając w tym celu audyty certyfikujące. W ostatnim czasie certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+ zdobyła Kopalnia Wapieni Łagów IV, należąca do CEMEX Polska. Dokument wydawany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu poświadcza zgodność kruszyw z wyśrubowanymi wymaganiami i umożliwia ich stosowanie przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych o krajowym znaczeniu.

Program certyfikacji w systemie 2+ wykonywany przez jednostkę akredytowaną zakłada przeprowadzenie kontroli wstępnej, ciągły nadzór, ocenę oraz zatwierdzenie kontroli produkcji. Posiadanie certyfikatu ZKP przynosi wiele korzyści, w tym poprawę pozycji rynkowej oraz usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości.

Audyty zakładów należących do CEMEX Polska to nie jedyna metoda zarządzania produkcją. W kopalniach kruszyw powstał system zarządzania procesami produkcyjnymi oparty na zasadach TPS – Toyota Production System. System wykorzystuje narzędzia Lean, takich jak PCDA, 5s, wizualizacje, prace standaryzowane, system sugestii oraz identyfikacja MUDA., które pozwalają na ciągłe ulepszanie procesów produkcji i zarządzanie nimi. Dzięki nim firma jest w stanie identyfikować problemy oraz skutecznie je rozwiązywać w ramach swojej struktury.

Swoimi dokonaniami w tym obszarze CEMEX Polska chętnie dzieli się z innymi. Miało to miejsce podczas ostatniej VIII Konferencji Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku, która odbyła się w Wałbrzychu. Patryk Czaplewski, kierownik zakładu produkcji żwiru w Mirowie, przedstawił referat na temat wdrażania i praktycznego wykorzystania narzędzi Lean w procesach produkcyjnych w kopalniach kruszyw CEMEX Polska. Wystąpienie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem audytorium, a podczas żywej dyskusji padło wiele pytań dotyczących praktyk rozwijanych w dziedzinie zarządzania produkcją przez CEMEX Polska.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA