REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

„Diament Infrastruktury i Budownictwa” za modernizację warszawskiej linii obwodowej

Konsorcjum firm: Budimex, STRABAG oraz ZUE zdobyło nagrodę „Diament Infrastruktury i Budownictwa” 2018 w budownictwie kolejowym. Nagrodzoną inwestycją jest modernizacja kolejowej linii obwodowej w Warszawie.

Wręczenie nagrody, fot. Budimex
Wręczenie nagrody, fot. Budimex

Modernizacja kolejowej linii obwodowej w Warszawie zrealizowana przez konsorcjum: Budimex, STRABAG, ZUE zdobyła nagrodę „Diament Infrastruktury i Budownictwa” 2018 w budownictwie kolejowym. Nagroda przyznawana jest przez kapitułę w skład której wchodzą wysokiej klasy inżynierowie i menadżerowie budownictwa z takich organizacji jak: Siemens, Politechnika Warszawska, Instytutu Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa czy Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

– Dziękuję partnerom konsorcjum. Inwestycja była trudna bo w warunkach centrum miasta i wymagała koordynacji z wieloma interesariuszami. Wierzę, że przyniesie mieszkańcom Warszawy wiele korzyści i wpisze się w krajobraz miasta – mówił podczas wręczenia nagród Maciej Olek, Dyrektor Oddziału Budownictwa Kolejowego Budimex.

Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w lutym 2017 roku a całkowita wartość tego projektu wynosiła ponad 169 mln zł. Nagrodzona inwestycja została zakończona w październiku 2018 roku. To część większego projektu, który zakłada zmodernizowanie linii obwodowej w stolicy na odcinkach Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska oraz Warszawa Gołąbki – Warszawa Gdańska. W ramach prac Zmodernizowano i przebudowano cztery przystanki kolejowe z wiatami, tzn. przystanki Koło, Warszawa Zachodnia, Wola i Młynów. Ten ostatni jest szczególnie ważny, gdyż w przyszłości będzie stanowił ważny węzeł przesiadkowy łączący kolej, tramwaje oraz Młynów – stację planowanej, kolejnej linii metra. Ponadto przebudowano 3 wiadukty kolejowe – nad ul. Obozową, nad ul. Kasprzaka i nad ul. Wolską oraz kładki nad ul. Górczewską. Przebudowa układów torowych na szlakach i posterunkach ruchu obejmowana m.in. przebudowę głowic rozjazdowych, ukierunkowaną na wzrost prędkości wjazdów i wyjazdów.

Budimex jest obecnie trzecim pod względem wartości kontraktów podpisanych w 2018 roku wykonawcą modernizacji linii kolejowych w Polsce realizującym samodzielnie i z konsorcjantami kontrakty o łącznej wartości 3,2 mld zł. Największy polski wykonawca budowlany realizuje między innymi takie kontrakty kolejowe jak modernizacja linii kolejowej nr 7 Otwock – Dęblin czy modernizacja odcinka E30 Trzebinia – Krzeszowice na linii Katowice – Kraków.

Budimex odpowiada również za trwającą przebudowę linii kolejowej E59 na odcinku Rokietnica – Wronki, która jest częścią modernizacji trasy prowadzącej z Poznania Głównego do stacji Szczecin Dąbie. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 478 mln zł. Jedną z obecnie prowadzonych inwestycji przez Budimex jest LCS Idzikowice. Wartość umowy to ponad 128 mln zł, a planowany termin ukończenia prac to czerwiec 2020 roku. Niedawno firma zakończyła także na CMK przebudowę stacji Olszamowice, w ramach której zmodernizowana została infrastruktura techniczną stacji, m.in. rozjazdy i sieć trakcyjna.

Zdjęcie: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA