REKLAMA
Drogi Mosty Wydarzenia
2 Minuty czytania

Dzień Mostowca 2021

Inwestycja drogowa jest przedsięwzięciem niezwykle złożonym, które często wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Gdyby nie wspólne działanie drogowców i mostowców, wiele z kluczowych inwestycji zrealizowanych w Polsce nigdy by nie powstało. 18 maja obchodzimy Dzień Mostowca. Jest to więc znakomita okazja, żeby podziękować wszystkim Mostowcom za ich pracę.

 

Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl

W Polsce znajduje się około 42 tys. obiektów mostowych, z czego 34 tys. to mosty drogowe, a około 8 tys. to mosty kolejowe. Wiele z nich powstało stosunkowo niedawno m.in.  most Rędziński na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia,  most im. kardynała Franciszka Macharskiego  w Krakowie na drodze  ekspresowej  S7,  most im. Jana Pawła II w Puławach  w ciągu  S12, most na Odrze w Cigacicach  na drodze ekspresowej S3  czy  most na Wiśle  w ciągu S2 Południowej  Obwodnicy  Warszawy.  Jednak większość mostów ma za sobą kilkudziesięcioletnią  lub  nawet dłuższą historię.

Cała historia cywilizacji pełna jest wspaniałych konstrukcji mostowych. Wiele z nich to pionierskie dzieło polskich mostowców nie tylko w kraju,  ale na całym świecie. Wśród wybitnych budowniczych konstrukcji mostowych warto wspomnieć Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu (Wysokina), starostę radomskiego. To on, na polecenie króla Władysława Jagiełły, kierował budową mostu łyżwowego przez Wisłę pod Czerwińskiem, dla wojsk idących na wojnę z Zakonem Krzyżackim w 1410 roku.

W bardziej współczesnej historii, wśród budowniczych mostów, warto wymienić  Stanisława Kierbedzia, który zasłynął jako pionier budowy żelaznych mostów kratownicowych. Jego dziełem był min. most Aleksandryjski w Warszawie (potocznie nazywany Mostem Kierbedzia) czy Most  Błagowieszczański  (potem przemianowano na Mikołajewski) w Petersburgu na Newie. 

Kolejnym słynnym na cały świat mostowcem był  Rudolf Modrzejewski, pionier w dziedzinie budownictwa mostów wiszących. Jego dziełem jest  m.in.  Benjamin Franklin Bridge przez rzekę Delaware (rozpiętość przęsła 533,5 m), najdłuższy wówczas most wiszący na świecie czy jeszcze dłuższy, wybudowany trzy lata później, Ambasador Bridge na rzece Detroit  (563,9  m). Inną wielką osobistością w dziedzinie mostownictwa był  Stefan Bryła  –  konstruktor pierwszego na świecie mostu spawanego na rzece Słudwi pod Łowiczem. 

Warto wspomnieć o  Erneście Malinowskim  konstruktorze, do 2005 roku, najwyżej położonej kolei na świecie, która na całej swej długości usłana jest rozwiązaniami technicznymi z dziedziny mostownictwa. Zachwycają one do dziś, szczególnie wiadukt Verrugas, ówcześnie jeden z największych na świecie, o  wysokości 77 m i  długości  175 m. Nie możemy zapominać także o wykładowcach, takich jak np.  Maksymilian  Thulie, propagator żelbetu w budownictwie mostowym czy też  Andrzej  Pszenicki, którzy wykształcili liczne grono mostowej kadry inżynierskiej.
 
Nie sposób wymienić wszystkich osobistości związanych z mostownictwem w Polsce. To  na cześć  ludzi takich jak oni, związanych swoją pracą z budownictwem mostowym, Uchwałą Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzoną 25 kwietnia 2013 r.  przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku, 18 maja ustanowiono Dniem Mostowców.

Wszystkim mostowcom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego w życiu osobistym jak  i zawodowym.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA