REKLAMA
Drogi Wydarzenia
2 Minuty czytania

I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

29 września 2017 r. odbył się I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas wydarzenia szerokie grono osób, dla których celem zawodowej aktywności jest rozwój polskich dróg, miało możliwość wymiany doświadczeń. Cel jest nadrzędny – usprawnienie przygotowania, realizacji i utrzymania dróg oraz stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W wydarzeniu wzięło udział niemal pół tysiąca osób, wśród nich przedstawiciele Rządu RP, w tym Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa oraz Rozwoju. Dużym gremium byli przedstawiciele wojewódzkich zarządów dróg, środowiska naukowego, niezależnych laboratoriów i ośrodków badawczych związanych z szeroko rozumianym transportem w Polsce.

Do wzięcia udziału w kongresie największego inwestora drogowego w Polsce zaproszeni zostali także przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego, czyli Straży Pożarnej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, GITD, Straży Granicznej oraz przedstawiciele firm wykonawczych realizujących prace przygotowawcze, projektowe, budowlane i utrzymaniowe.

Kongres został podzielony na cztery główne panele dyskusyjne:
– innowacje w technologii konstrukcji dróg;
– rozwiązania inżynieryjne wpływające na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– efektywne i przyszłościowe podejście do kompleksowego utrzymania i eksploatacji dróg w Polsce;
– połączenie aspektu ekologii z ekonomią przy realizacji infrastruktury drogowej.

Podczas pierwszego panelu rozpatrzono możliwości rozwoju konstrukcji dróg w polskich warunkach klimatycznych. Polskie warunki atmosferyczne są jedne z najtrudniejszych dla realizacji i późniejszego utrzymania infrastruktury drogowej, m.in. z powodu bardzo częstych przejść przez poziom zera stopni. Podczas panelu poruszono kwestię nie tylko samego rozwoju tradycyjnych rodzajów konstrukcji dróg, ale także sposoby innowacyjnego i efektywnego podejścia do budowy nowych tras i ich eksploatacji.

W kolejnej dyskusji wskazano możliwe kierunki rozwoju dla rozwiązań inżynierskich, które będę miały bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.

W trzecim panelu omawiano kluczowe aspekty kompleksowego utrzymania dróg wynikające z obecnych już wieloletnich doświadczeń w tym zakresie. Obecnie to Polska przoduje w wykorzystaniu tego modelu. Dzięki elastycznemu podejściu do formuły kompleksowego utrzymania dróg, a wiec stałego monitorowania realizacji umów przy bieżącym dialogu z wykonawcami jak i zarządcami w innych krajach formuła ta jest żywa i dostosowuje się do aktualnych potrzeb ruchu i stale rozwijającej się infrastruktury w Polsce.

Zakończeniem merytorycznych spotkań był dialog związany z możliwościami dostosowania wymogów ochrony środowiska, a więc ekosystemu, którego każdy z nas jest częścią do możliwości finansowych kraju. W części galowej Kongresu wręczone zostały odznaczenia honorowe „Zasłużony dla drogownictwa” osobom związanym z GDDKiA.

I Kongres GDDKiA został objęty patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA