REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

Nowe władze Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Walne Zgromadzenie PZPB wybrało nowe władze na kolejną 4-letnią kadencję. Przewodniczącym Rady Związku ponownie został Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR Polska Infrastructure S.A. Na wiceprzewodniczących Rady wybrano Dariusza Blochera (Budimex S.A. Warszawa) oraz Józefa Zubelewicza (ERBUD S.A. Warszawa).

Zdjęcie: Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Zdjęcie: Polski Związek Pracodawców Budownictwa

W skład Rady Związku weszli także:
Bogdan Czapczuk  – F.B.I. TASBUD S.A. Warszawa
Piotr Janeczek – Stalprodukt S.A.
Adam Kulikowski – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Kraków
Rafał Lipiński – SEEN Holding Sp. z o.o. Warszawa
Jan Mikołuszko – UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski
Eric Rouffet – EUROVIA POLSKA S.A. Kraków
Paulo Silva – MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
Henryk Siodmok – Atlas Sp. z o.o.
Gregor Sobisch – BUDNER S.A. Warszawa
Alfred Watzl – STRABAG Sp. z o.o. Pruszków
Zbigniew Winkiel – Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne Warszawa
 
Ponadto wybrane zostały osoby wchodzące w skład Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Walne Zgromadzenie było okazją nie tylko do podsumowania osiągnięć minionej kadencji, ale również do przedstawienia nowej wizji działalności Związku. Oprócz kontynuacji starań na rzecz branży budowlanej, PZPB zaangażuje się w działania o charakterze CSR oraz integrujące środowisko branżowe, a także skupi się na wzmocnieniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

Zrzeszamy przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące materiały dla budownictwa, dostarczające technologie i inne związane z branżą infrastruktury i budownictwa.

Zdjęcie: Polski Związek Pracodawców Budownictwa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA