REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Wydarzenia
3 Minuty czytania

PIG-PIB nominowany do nagrody EkoSymbol 2020

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał nominację do tytułu EkoSymbol 2020 w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję „Monitora Biznesu” za badania w zakresie rozpoznania potencjału energii geotermalnej w Polsce.

  

W ostatnich latach w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, nastąpił wzrost zainteresowania geotermią, gdyż korzystanie z tego źródła energii może poprawić wydajność ogrzewania i chłodzenia przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów i pyłów do atmosfery. Trend ten ma swoje odbicie także w pracach prowadzonych w naszym Instytucie, w którym realizujemy projekty mające zwiększyć efektywność energetyczną systemów geotermalnych oraz wspomóc ich inwestorów i projektantów.

Zacznijmy od zakończonego w tym roku projektu „Ocena potencjału surowcowego i energetycznego wód termalnych i leczniczych miast i wybranych obszarów kraju wraz z analizą geośrodowiskowych i ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania”, którego efekty dr Mariusz Socha (PIG-PIB) przedstawił na konferencji z udziałem Ministra Środowiska Michała Wosia w Mszczonowie kilka dni temu. Przeprowadzona wielowariantowa analiza warunków geologicznych, złożowych, środowiskowych oraz infrastrukturalnych (dostępność sieci ciepłowniczej i gazowej) na terenie 96 gmin Niżu Polskiego pozwoliła na wytypowanie 11 optymalnych lokalizacji dla geotermalnych projektów pilotowych. Dla każdej z nich opracowano przewidywane, podstawowe parametry geologiczne, optymalne rozwiązania techniczne oraz wstępną ocenę ekonomiczną budowy ciepłowni geotermalnych.

Wykonanie tego projektu było możliwe dzięki bogatej bazie danych geologicznych i hydrogeologicznych jaką posiada PIG-PIB. Na obszarze Polski wykonano dotychczas ponad 7 500 otworów wiertniczych o głębokości przekraczającej 1 000 m. Dane z tych otworów są przez PIG-PIB gromadzone i przechowywane, a następnie interpretowane przez specjalistów. To właśnie w oparciu o zgromadzone w bazie dane udało się opracować mapę gęstości strumienia cieplnego Ziemi oraz mapy temperatury niezaburzonej skorupy ziemskiej na głębokości 2 000 i 3 000 m.

Bez informacji pochodzących z baz danych PIG-PIB nie mogłyby powstać bardzo popularne atlasy geotermalne. Współpraca Instytutu z jednostkami samorządu terytorialnego pozwoliła spopularyzować wykorzystanie energii geotermalnej, dzięki czemu nie jest to już ciekawostka naukowa a bardzo atrakcyjny dla społeczności lokalnych sposób na rozwój.

Kluczowym w dziedzinie geotermii projektem realizowanym przez PIG-PIB jest również „Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej”, w ramach którego opracowano metodykę wykonywania map potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce. Na jej podstawie rozpoczęto prace dotyczące warstw informacyjnych dla czterech obszarów pilotowych – Jelenia Góra, Sucha Beskidzka, Lachowice, Bielsko-Biała. Efektem zadania będzie ponadto ogólnokrajowa baza danych GIS dla geotermii niskotemperaturowej, która będzie służyć bieżącej aktualizacji i ewaluacji lokalnych i regionalnych warunków geologiczno-termicznych oraz przyszłemu tworzeniu map potencjału geotermii.

Duże doświadczenie, które owocuje w dziś realizowanych zadaniach, PIG-PIB zdobył podczas realizowanych w 2019 roku dwóch projektach międzynarodowych: GeoPLASMA-CE, dofinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa, jak również MUSE (Managing Urban Shallow geothermal Energy) w ramach programu GeoERA współfinansowanego ze środków programu Horyzont 2020. Pierwszy projekt poświęcony był strategii rozwoju, zarządzania i wykorzystania zasobów niskotemperaturowej energii geotermalnej, a realizowało go jedenastu partnerów z sześciu państw Unii Europejskiej pod koordynacją austriackiej służby geologicznej. Drugi zaś dotyczył wykorzystania i zarządzania płytką energią geotermalną wybranych obszarów miejskich w Europie (PIG-PIB prowadził badania na terenie aglomeracji warszawskiej).

Efekty prowadzonych badań mają szansę stać się podstawą długofalowego procesu dywersyfikacji źródeł energii, tak dla odbiorców indywidualnych, jak i całych samorządów. Odbędzie się to z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i gminnych i miejskich budżetów. Cieszy nas, że prowadzone przez PIG-PIB badania są dostrzegane w środowisku branżowym, co przejawiło się niniejszą nominacją.

Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. W ciągu 9 lat laureatami Symbolu zostało ponad 500 instytucji. W jubileuszowej edycji programu zostaliśmy nominowani do nagrody EkoSymbol 2020, czekamy na wybór laureatów programu przez kapitułę, której przewodniczącym jest Jakub Lisiecki Redaktor Naczelny „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku do gazety Rzeczpospolita.

Zdjęcie: Michał Zieliński

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA