REKLAMA
Drogi Wydarzenia
1 Minuta czytania

Polska Wizja Zero w Inowrocławiu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy po raz kolejny był partnerem inicjatywy „Polska Wizja Zero”, zwracającej uwagę na najbardziej istotne problemy powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia w ruchu drogowym. Podejmujemy też konkretne działania w tym kierunku.

Zdjęcie: ZDW w Bydgoszczy
Zdjęcie: ZDW w Bydgoszczy

W dniach 24-25 czerwca w Inowrocławiu odbyły się crash testy urządzeń infrastruktury drogowej połączone z konferencją poświęconą bezpieczeństwu ruchu drogowego, bezpieczeństwu pracy na drogach, bezpiecznej infrastrukturze drogowej oraz utrzymaniu dróg. Partnerem akcji po raz kolejny był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. – Zależy nam, aby nasze drogi były bezpiecznym miejscem i potrafiły wybaczać błędy kierowców – mówi zastępca dyrektora ZDW w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak. –  Dlatego z dużą uwagą obserwujemy rozwój systemów ochronnych. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech lat wzdłuż naszych dróg zamontowaliśmy blisko 8 kilometrów nowych barier sprężystych, które badane są w testach zderzeniowych W ten sposób sfinalizowaliśmy też program wymiany starych betonowych zabezpieczeń. Nieliczne betonowe bariery pozostały jedynie na drogach, które mają już gotową dokumentację projektową i czekają na przebudowę w najbliższych latach.

W tym roku, podczas crash testów i interdyscyplinarnej konferencji, poruszone zostały między innymi problemy odpowiedzialnego projektowania i stosowania właściwych urządzeń bezpieczeństwa na drogach i obiektach inżynierskich różnych kategorii, bezpieczeństwa prac na drogach, które odbywają się przy aktywnym ruchu drogowym. Omówione zostały zagadnienia wpływu różnych nawierzchni drogowych i utrzymania całorocznego dróg na bezpieczeństwo ich użytkowników.

„Polska Wizja Zero” jest jedynym w Polsce i Europie spotkaniem łączącym, w tym samym miejscu i czasie, aspekty teorii oraz praktyki stosowania urządzeń bezpieczeństwa i utrzymania dróg oraz zachowań użytkowników ruchu drogowego. Konferencja wraz z crash testami odbywa się w plenerze – na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu. Specjalnie zbudowana infrastruktura konferencyjna (hale namiotowe) pozwala na komfortowe uczestnictwo w obradach, a poligon jest miejscem praktycznego odzwierciedlenia omawianych problemów w formie crash testów, wystaw i innych pokazów przeprowadzanych na oczach uczestników konferencji.

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie Linia Życia, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Badawczy Ochronnych Systemów, Saferoad RRS Polska. Zarząd Dróg Wojewódzkich jest partnerem wydarzenia.

Zdjęcie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA