REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
3 Minuty czytania

Realizacje Unihouse z tytułem Championa

„Kaldnes Dockside bygg F” – w  kategorii budynek mieszkalny wielorodzinny oraz „Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny – Dom pod żaglami” – w  kategorii obiekt użyteczności publicznej  wygrały konkurs Ministerstwa Klimatu, prowadzony w  ramach kampanii „Dom z  Klimatem”. O  wynikach poinformowano 9 listopada 2020 r. w czasie konferencji online „Ekosfera”.

   

W czasie spotkania zostali zaprezentowani laureaci konkursów kampanii „Dom z  Klimatem” oraz „Miasto z  Klimatem”. Ministerstwo Klimatu wspiera bowiem ekologiczne i  proklimatyczne rozwiązania, nagradzając najlepsze zrealizowane inwestycje, które sprzyjają ochronie klimatu i  zostały wykonane w  technologii wykorzystującej drewno, jako element konstrukcyjny obiektu.

„Projekt z  Klimatem – Konkurs dla Championów” – dotyczył realizacji budynków sprzyjających ochronie środowiska, w  trzech kategoriach:
I. Budynek mieszkalny jednorodzinny lub osiedle takich domów;
II. Budynek wielorodzinny;
III. Obiekt użyteczności publicznej.

Ocena merytoryczna zgłoszeń konkursowych dokonana została w  oparciu o  następujące kryteria: stopień pozytywnego wpływu na klimat; jakość architektoniczna; zgodność z  zasadami wiedzy technicznej w  zakresie projektowania i  wykonawstwa ze szczególnym uwzględnieniem poprawności konstrukcji drewnianej; stopień nowatorstwa; atrakcyjność przedstawienia wniosku konkursowego.

–  Ogłaszając ogólnopolski konkurs w  ramach kampanii „Dom z  Klimatem” chcieliśmy docenić starania projektantów, inwestorów i  wykonawców z  całej Polski, którzy w  praktyce realizują idee budownictwa przyjaznego klimatowi –
mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i  Środowiska.

„Kaldnes Dockside bygg F” powstał w  oparciu o  prefabrykację, jako najbardziej efektywną i  ograniczającą negatywne oddziaływanie na środowisko, metodę wznoszenia budynków. Nagrodzony budynek mieszkalny, wielorodzinny, w  konstrukcji drewnianej, został zrealizowany przez Unihouse SA na wymagającym zarówno pod względem projektowym i  wykonawczym rynku norweskim. Realizacja obejmowała wybudowanie budynku mieszkalnego w  technologii modułowej w  Tonsberg w  Norwegii.

Zrównoważenie podejście do budownictwa wielorodzinnego umożliwiło zintegrowanie wielu rozwiązań budynku w  celu osiągnięcia optymalnej efektywności energetycznej, środowiskowej i  ekonomicznej. Zastosowanie rekuperacji w  każdym mieszkaniu zapewnia najwyższej jakości powietrze, bez konieczności wietrzenia, a  dodatkowo odzyskuje ciepło z  wentylowanego powietrza. Drewno jest materiałem magazynującym CO2 z  atmosfery. Użycie drewna jako konstrukcji poprawiło parametry izolacyjności obiektu i  tym samym wpłynęło na zwiększoną efektywność energetyczną budynku.  Zastosowanie niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego i  użycie ekologicznych klejów bez substancji zagrażających środowisku, przyczyniło się do pozytywnego wpływu na klimat.

W kategorii obiekt użyteczności publicznej, zwyciężył projekt Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z  o.o., pt. „Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny – Dom pod żaglami”, gdzie generalnym wykonawcą był Unihouse z  grupy Unibep.

Realizacja obejmowała postawienie dwóch, dwukondygnacyjnych budynków pasywnych, w  konstrukcji drewnianej, składających się z  30 modułów o  łącznej powierzchni użytkowej 1001 m2. Ciepły klimat budynku został stworzony dzięki połączeniu konstrukcji drewnianej z  rozwiązaniami proekologicznymi. Zastosowane materiały korzystnie kształtują parametry ciepłe i  akustyczne. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz mechanicznej wentylacji z  rekuperacją zmniejszono koszty zużycia energii. Właściwa wymiana powietrza w  pomieszczeniach wywiera istotny wpływ na komfort użytkowników.

– Prefabrykacja, rozwiązania ekologiczne i  niskoenergetyczne stają się coraz bardziej popularne, a  budownictwo drewniane w  100% wpisuje się w  tę tendencję. Cieszymy się ze wzrostu świadomości polskiego społeczeństwa i  społeczeństw zachodnich, a  wyróżnienie w  konkursie Ministerstwa Klimatu i  Środowiska dowodzi, że nowoczesne, wysokiej jakości systemy drewnianego budownictwa mieszkaniowego zasługują na uznanie i  szersze wykorzystanie na rynku polskim –
mówi Roman Jakubowski, Dyrektor Handlowy i  Członek Zarządu Unihouse SA. 

Zdjęcie: Unihouse S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA