REKLAMA
Kolej Wydarzenia
2 Minuty czytania

Tomasz Szuba o innowacyjnych technologiach na polskich torach

– Nie wyobrażam sobie, aby na infrastrukturze kolejowej stosować technologie nie testowane, bez odpowiednich pozwoleń. Nie znam kraju, który bez świadectw dopuszczenia takich jakie wydaje nasz Urząd Transportu Kolejowego (UTK), wprowadzałby na swoje tory nowe rozwiązania – powiedział prezes Tines, Tomasz Szuba podczas konferencji Infrastruktura Polska 2015, która odbyła się 19 lutego w Warszawie.

Zdjęcie: TINES Capital Group
Zdjęcie: TINES Capital Group

Podczas panelu „Zrównoważony transport: sieci kolejowe przyszłością Polski i Europy?”, w którym głos zabierali przedstawiciele PKP PLK, Instytutu Kolejnictwa, PKP Cargo i Trakcji PRKiI, padło pytanie czy projekty współfinansowane przez UE sprzyjają stosowaniu rozwiązań nowoczesnych i innowacyjnych. Według postawionej tezy inwestorzy starają się ograniczać ryzyka związane z niepewnością, nieterminowością realizowanych projektów. Dlatego stosowanie urządzeń nowych, nie mających świadectwa dopuszczenia UTK oraz wymagających prowadzenia badań przed oddaniem ich do eksploatacji, stanowi ogromne ryzyko dla każdego inwestora.

Według Prezesa Szuby to nie zamyka drogi do wprowadzania innowacyjnych technologii na polskie tory, ponieważ są na rynku producenci, którzy nie szczędzą pieniędzy i wysiłków, żeby z wyprzedzeniem zdobyć dla swoich rozwiązań odpowiednie dokumenty dopuszczające. Wytłumaczył również dlaczego są one tak ważne w procesie modernizacji kolei.

– Technologie, które nie były stosowane na danym rynku, muszą przejść w każdym kraju procedurę zatwierdzającą ich bezpieczeństwo w użytkowaniu. Zabudowuje się tak zwane odcinki próbne, które podlegają testom i badaniom eksploatacyjnym. W Rosji producent czy dostawca nowej technologii musi ją zbudować, zaprezentować i zbadać na własny koszt. Z kolei na Ukrainie jest zwrot kosztów do poziomu technologii stosowanej do tej pory w kraju. Po sprawdzeniu wdrażanej technologii przyznawane jest świadectwo dopuszczające ją do stosowania na danym rynku. Nie wyobrażam sobie, żeby na takiej odpowiedzialnej infrastrukturze jaką jest infrastruktura kolejowa stosować rozwiązania nie testowane, bez odpowiednich pozwoleń. Nie znam kraju, który bez świadectw dopuszczenia takich jakie wydaje nasz UTK, wprowadzałby na swoje tory nowe rozwiązania – powiedział prezes Szuba.

Na spotkaniu padło również pytanie dotyczące tego jakie technologie powinny być wdrażane na polskie tory. Paneliści zgodzili się, że bardzo ważnym aspektem jest zwracanie uwagi na późniejsze koszty zarządzania inwestycją.

– Stosowanie technologii mniej wytrzymałych będzie odczuwalne w finansach przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury za kilka lat. Apeluje zatem do inwestorów kolejowych, aby zamawiali technologie o przedłużonym cyklu życia. Rynek producentów może będzie mniej sprzedawał, ale zyska na tym cała branża kolejowa – powiedział prezes Szuba.

Szósta edycja konferencji „Infrastruktura Polska” została zorganizowana przez Executive Club z udziałem liderów najważniejszych spółek z branży infrastruktury. Uczestnicy debatowali na tematy związane z konkurencyjnością polskiej infrastruktury w różnych jej segmentach oraz o problematyce finansowania inwestycji drogowych kolejowych, wykorzystania środków unijnych i szans na dalszy rozwój sektora. Zwieńczeniem wydarzenia pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju była uroczysta gala z rozdaniem nagród – „Diamentów polskiej infrastruktury”. Laureatem w kategorii „Top Executive” został Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex. Za CSR nagrodzono spółkę Skanska, najlepszym podmiotem finansującym był według Kapituły PKO BP. Za efektywność w zarządzaniu nagrodzono PKP Cargo. W kategorii Lider Innowacji nagrodę otrzymały Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”. Znakomita współpraca między zamawiającym a wykonawcami zaowocowała nagrodą w kategorii „Inwestycja Roku”, w której uhonorowano wspólne działania Strabag, Budimex i GDDKiA, które zrealizowały odcinek A4 Dębica-Tarnów. W obszarze doradztwa nagrodę otrzymały firmy SKS Legal oraz EY. Projektem Roku wybrano Transprojekt Gdański, za Przeprawę Mostową przez Wisłę k. Kwidzyna oraz realizację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Zdjęcie: TINES Capital Group SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA