REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

Unibep na podium wśród firm budowlanych

3. miejsce wśród firm z  branży budowlanej, 74. miejsce na liście 300 Najlepszych Polskich Pracodawców – to pozycja Unibep SA w rankingu Najlepsi Polscy Pracodawcy. Lista, którą opublikował miesięcznik „Forbes”, powstała m.in. dzięki opinii samych pracowników poszczególnych przedsiębiorstw.

 

Zdjęcie: Unibep
Zdjęcie: Unibep

Ranking 300 Najlepszych Polskich Pracodawców jest publikacją, która  została oparta na takich samych zasadach, jak podobne na zachodzie Europy czy w  amerykańskim „Forbesie”.  Mało tego, partnerem merytorycznym, firmą, która zbadała przedsiębiorstwa pod interesującym nas kątem, jest Statista – współtwórca najbardziej znanych rankingów „Best Employers” na świecie – napisała redakcja „Forbesa”, przedstawiając zestawienie.

O tym  kto jest najlepszym pracodawcą w  Polsce, Statista poprosiła samych pracowników. Ocenili oni swoich pracodawców w  anonimowej ankiecie, dzięki czemu została zbadana rzeczywista jakość oferowanych miejsc pracy – a  nie wyłącznie sukces przeprowadzanych kampanii employer brandingowych. Firmy nie były w  stanie wpłynąć na ocenę uzyskaną w  rankingu, ponieważ nie można było np. zgłosić swojego udziału poprzez zamówienie usługi płatnego audytu. Gwarantowało to całkowitą niezależność wyników badania.

Podstawą przyznania wyróżnienia była m.in. rekomendacja bezpośrednia, czyli gotowość pracowników do polecania swojego pracodawcy. Respondenci wypełnili internetowy kwestionariusz, wskazując prawdopodobieństwo, z  jakim poleciliby swojego pracodawcę znajomemu lub członkowi rodziny w  skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało „najmniej”, zaś 10 – najbardziej prawdopodobne.

Ponadto  respondenci ocenili swoich pracodawców w  siedmiu głównych obszarach: Wizerunek i  wzrost,  Rozwój i  perspektywy,  Relacje między pracownikami i  zarządzanie,  Płaca,  Warunki pracy i  sprzęt,  Zrównoważony rozwój oraz  Obciążenie pracą.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogła uzyskać firma w  procesie badania, wynosiła 100. Unibep SA otrzymała 73,13 pkt.

Wśród firm z  branży budowlanej Unibep SA zajął 3. miejsce, wyprzedzając m.in. Warbud, Skaską, Strabag, czy Erbud. Na drugim miejscu znalazł się Budimex, a  liderem rankingu została Ceramika Paradyż. Na liście 300 Najlepszych Polskich Pracodawców Unibep SA uplasowała się na 74. miejscu, wyprzedzając wiele firm o  bardzo znanych markach. Z  podlaskich firm, które znalazły się na liście przed Unibep SA jest tylko Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z  Grajewa. Na czele listy znalazły się: Google, CD Projekt oraz Microsoft.

– Wszyscy możemy być dumni z  tego, że nasza firma znalazła się na czołowym miejscu rankingu najlepszych  pracodawców w  branży budowlanej, wyprzedzając wielu znaczących konkurentów. To świadczy o  tym, że dzięki naszej kulturze organizacyjnej, wartościom, jakimi kierujemy się wszyscy  – właściciele, zarządzający, menedżerowie, a  także każdy z  pracowników, stworzyliśmy przyjazne miejsce pracy, o  atmosferze wzajemnego szacunku, a  także zapewniające bardzo dobre warunki do rozwoju zawodowego i  osobistego. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli w  badaniu i  jednocześnie chcę zapewnić, że ten sukces jeszcze bardziej motywuje nas do tego, byśmy wspólnie tworzyli przyjazne środowisko, dające olbrzymią   satysfakcję z  każdego dnia pracy w  naszej Grupie – mówi Aneta Andruszkiewicz, Dyrektor Personalna Grupy Unibep.

Warto dodać, że specjalny kwestionariusz badawczy wypełniło łącznie ponad 10 tysięcy pracowników, którzy wydali blisko… 160 tysięcy rekomendacji! Badanie trwało od września do października 2020 roku, a  jego podstawą była sporządzona przez zespół Statisty lista ok. 1800 pracodawców, zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA