REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

Xavier Huillard w rankingu „Najskuteczniejsi Prezesi Świata w 2017 Roku”

Pan Xavier Huillard, który zarządza Grupą VINCI uplasował się na 36. miejscu w rankingu „Najskuteczniejsi Prezesi Świata w 2017 Roku”. Klasyfikacja sporządzona przez Harvard Business Review, świadczy o tym, jak ważna jest w biznesie siła impetu – średnia długość kadencji 100 przywódców, którzy w ubiegłym roku osiągnęli najlepsze wyniki finansowe, wynosi 17 lat. Zaś średni wiek prezesa w momencie obejmowania stanowiska wynosi 44 lata.

Laureaci mogą pochwalić się także świetnymi osiągnięciami w wymiarze środowiskowym, społecznym i nadzoru korporacyjnego. W czasie swojej kadencji, 100 prezesów rankingu wygenerowało średnią stopę zwrotu z akcji na poziomie 2507% (po uwzględnieniu efektów zmian kursów walutowych) i średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 21%.

O Prezesie Grupy VINCI

Xavier Huillard urodzony 27 czerwca 1954 r. w Paryżu, z wykształcenia jest inżynierem. Ukończył także wyższą uczelnię francuską ponts et chaussées. Od 2010 roku pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego Grupy VINCI. W grudniu 2013 roku zajął 15. miejsce w rankingu szefów spółek notowanych na paryskiej giełdzie CAC 40 (ranking opracowany przez francuski tygodnik gospodarczy Challenges). Prezes Huillard wywodzi się z rodziny z tradycjami budowlanymi. Od wielu pokoleń jej członkowie kształcą się w paryskiej politechnice École Centrale de Paris. Dorastał na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie jego ojciec prowadził budowę bazyliki Yamoussoukro.

Jak powstaje ranking Harvard Business Review

Zespół badawczy opracowujący ranking – kierowany przez Nanę von Bernuth – sięgnął po dane finansowe z baz Datastream i Worldscope z każdego dnia kadencji wszystkich prezesów od dnia, w którym objęli stanowisko, do 30 kwietnia 2017 roku.

Dla kadencji każdego prezesa badacze obliczyli trzy wskaźniki: całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy skorygowaną o efekty krajowe (włącznie z reinwestowanymi dywidendami), która pozwala wyeliminować wszystkie przypadki wzrostu wynikające wyłącznie z poprawy sytuacji na krajowej giełdzie; całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy skorygowaną o efekty branżowe (włącznie z reinwestowanymi dywidendami), która niweluje wzrost będący efektem dobrej koniunktury w całej branży; oraz zmianę kapitalizacji rynkowej (skorygowaną o wartość dywidend, emisje i wykup akcji) mierzoną w dolarach amerykańskich po kursie uwzględniającym wysokość inflacji. Według wartości tych wskaźników określono pozycje – od 1. (najlepszej) do 898. (najgorszej) – każdego prezesa w trzech rankingach, które potem uśredniono, aby uzyskać ogólne zestawienie finansowe. Zastosowanie trzech wskaźników gwarantuje zrównoważone i obiektywne podejście.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA