REKLAMA
Drogi Kolej Mosty Archiwum NBI Wydarzenia
4 Minuty czytania

Prof. Adam Wysokowski przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

12 kwietnia 2024 r. walne zebranie delegatów Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej liczące ok. 90 delegatów wybrało władze XII kadencji (2024–2028): przewodniczącego Związku, Krajową Radę, Krajowy Sąd Koleżeński oraz Krajową Komisję Rewizyjną. Nowym przewodniczącym ZMRP został prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski.

fot. kilhan, Adobe Sritock

Przewodniczący na swoich zastępców wybrał prof. Krzysztofa Żółtowskiego, prof.  Janusza Rymszę oraz prezesa Marka Gotowskiego. W skład Prezydium Krajowej Rady wchodzą ponadto Tomasz Szatanik jako skarbnik i Łukasz Szuba jako sekretarz.

Nowy przewodniczący

Prof. Wysokowski jest kierownikiem Zakładu Mostów, Dróg i Kolei Uniwersytetu Zielonogórskiego, ekspertem w dziedzinie zmęczenia, trwałości, utrzymania i przeglądów mostów, a także przepustów komunikacyjnych, w tym konstrukcji gruntowo-powłokowych. Efektem jego pracy jest m.in. kilkanaście ogólnie obowiązujących w praktyce drogowo-mostowej zaleceń. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych metod badań betonu w budownictwie komunikacyjnym. Ma też doświadczenie w zarządzaniu jako wieloletni koordynator Systemu Gospodarki Mostowej. W ramach pracy habilitacyjnej opracował metodę szacowania wpływu korozji na nośność mostów stalowych (nagrodzoną przez ministra infrastruktury). Jest także autorem lub współautorem ponad 250 publikacji i kilku monografii. Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski jest członkiem Rady Naukowej „NBI” od 2008 r. oraz autorem cyklu artykułów Przepusty i mosty ekologiczne w infrastrukturze komunikacyjnej. Ukazała się już 30. część tego cyklu.

List otwarty

Poniżej publikujemy list otwarty przewodniczącego do członków Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! Szanowni Członkowie Związku Mostowców RP!

Z wielką radością i dumą przyjmuję zaszczytną funkcję przewodniczącego Związku. Wasze zaufanie i poparcie są dla mnie niezwykle ważne, obiecuję włożyć całe serce w służbę naszej organizacji. Jestem świadomy tego, jak wielkim wyróżnieniem jest pełnienie tego stanowiska oraz jakie obowiązki i wyzwania przed nami stoją, tym bardziej że byłem przy „narodzinach” ZMRP i przez dekady bezpośrednim świadkiem jego rozwoju.

Z tego miejsca chciałbym wyrazić swoją wdzięczność dla ustępującego przewodniczącego prof. Arkadiusza Madaja, który kontynuował dzieło swoich znamienitych poprzedników, za trud i wkład w rozwój Związku. Dzięki pracy poprzedników i ich oddaniu Związek osiągnął wiele sukcesów, na których będziemy opierać dalszą działalność. Nie mogę również nie wspomnieć o sekretarzu oraz skarbniku, których profesjonalizm i zaangażowanie stanowią solidne fundamenty naszego działania, a ich staranność w zarządzaniu sprawami Związku zostały wysoko ocenione na ostatnim posiedzeniu Krajowego Zjazdu Delegatów.

Wierzę, że Związek ma ogromny potencjał, który możemy wykorzystać dla dobra społeczności mostowców oraz dla rozwoju inżynierii mostowej w Polsce i za granicą. Naszym celem jest dbanie o interesy naszych członków, a także promowanie wartości inżynierskich w społeczeństwie.

Jako nowy przewodniczący pragnę skoncentrować się na dwóch kluczowych obszarach działalności: promocji i wsparciu dla naszych członków oraz budowaniu silnej społeczności mostowców, bazując na tradycyjnych wartościach wcześniej wypracowanych przez Związek. W kwestii promocji będziemy podejmować działania mające na celu zwiększenie widoczności i prestiżu Związku zarówno w Polsce, jak i za granicą. Będziemy również aktywnie dążyć do rozwoju zawodowego naszych członków przez organizację szkoleń, warsztatów oraz konferencji z udziałem ekspertów z branży mostowej. Naszym celem będzie umożliwienie naszym członkom ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych umiejętności, które będą kluczowe dla ich kariery zawodowej, jak np. pomoc merytoryczna w uzyskiwaniu uprawnień budowlanych, o czym była mowa na ostatnim zjeździe delegatów.

Jestem świadomy, że nasze cele mogą być osiągnięte również przez współpracę z innymi organizacjami. Dlatego będziemy poszukiwać możliwości współpracy z innymi organizacjami inżynierskimi, Izbą Budowlaną, instytucjami naukowymi, samorządami, jednostkami centralnymi oraz firmami z branży.
Osobiście zależy mi na budowaniu otwartej i transparentnej komunikacji z naszymi członkami. Chciałbym, aby wszyscy członkowie mieli pełną świadomość działań i mogli aktywnie włączyć się w życie Związku. Obiecuję, na ile to będzie możliwe, sukcesywnie odwiedzać poszczególne oddziały w ramach wspólnych konsultacji.

Mam świadomość, jak istotne dla naszej branży są obecnie innowacje i nowe materiały oraz technologie. Będziemy promować rozwój technologiczny w budownictwie mostowym oraz wspierać projekty badawcze i innowacyjne rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności zgodnie z obecnie obowiązującymi trendami dotyczącymi zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Nie bez znaczenia jest również dążenie do zapewnienia odpowiedniej trwałości konstrukcji mostowych przy właściwym ich utrzymaniu, w tym obiektów zabytkowych i pomników techniki mostownictwa.

Z ogromnym entuzjazmem i determinacją podejmuję się realizacji tych ambitnych celów. Jednakże aby osiągnąć sukces, wspólnie z nowo ukonstytuowaną Krajową Radą ZMRP potrzebujemy zaangażowania i wsparcia wszystkich naszych członków. Wyrażam nadzieję, że razem jesteśmy silniejsi i możemy dokonać rzeczy wielkich dla naszych mostów, które nas łączą i wymagają opieki Związku. Trzeba tym konstrukcjom inżynierskim pomóc – tak to czuję – one naprawdę tego potrzebują.

Oprac. Redakcja na podstawie materiałów ZMRP

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA