REKLAMA
Drogi Geoinżynieria Kolej Tunele Archiwum NBI Tematy Specjalne
10 Minut czytania

Stabilizacja skarp i zboczy

Złożoność czynników, od których zależy ewentualne wystąpienie osuwiska, sprawia, że problemy stateczności skarp mają wymiar interdyscyplinarny i zwykle wykraczają poza przyjęte schematy. Świadczy o tym skala przeprowadzonych badań, pomimo których nie stworzono do dziś pełnej teorii, jaką można by z powodzeniem zastosować do analizy stateczności. Obecne technologie umożliwiają natomiast wybór metody stabilizacji osuwisk, która w największym stopniu pozwoli na wyeliminowanie przyczyn zagrożenia osuwiskowego.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA