REKLAMA
Wod-Kan Inwestycje
1 Minuta czytania

Rusza budowa kolektora Zachodniego w Warszawie

12 grudnia 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na budowę w Dzielnicy Ochota ogólnospławnego kolektora Zachodniego. Uruchomienie kanału przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu odbioru ścieków z centralnych dzielnic Warszawy. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 roku za kwotę 14,5 mln zł netto.

 

Nowy kolektor odciąży kanalizację w centrum miasta

Realizacja zadania stanowi element planów inwestycyjnych Spółki w zakresie odciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmiejskich dzielnic miasta. Dzięki budowie kolektora Zachodniego, część nieczystości dopływających do przepompowni ścieków na terenie Ochoty, zostanie skierowana do nowego kanału w ul. Korotyńskiego biegnącego do ul. Bohaterów Września, a następnie kolektorami trafi do modernizowanego kolektora Burakowskiego w ul. Marymonckiej na Bielanach.

Trasa kolektora Zachodniego

W ramach umowy wykonawca, firma IDS-BUD S.A., wybuduje ponad 450- metrowy nowy kanał o średnicy 1,2 m na odcinku od istniejącego kolektora w ul. Bohaterów Września (na skrzyżowaniu z ul. Dickensa) do ul. Korotyńskiego. Ponadto, kontrakt obejmuje budowę ponad 400-metrowego odcinka kanału ogólnospławnego (średnica 1,2 m) w ul. Korotyńskiego na odcinku od planowanego Kolektora Zachodniego do ul. Grójeckiej.

Termin realizacji inwestycji planowany jest do końca 2020 roku. Wartość zamówienia wynosi ponad 14,5 mln zł netto.

Nowatorska technologia budowy

Trasa kolektora Zachodniego przebiega przez słabonośne grunty tj. gytie, namuły i piaski. Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość i stabilność kanału, zostanie on posadowiony na żelbetowej płycie wspartej na betonowych kolumnach CMC. Zastosowana technologia pozwoli na przeniesienie obciążeń związanych z budową kolektora na słabonośne partie gruntu, znajdujące się bezpośrednio pod projektowanym kanałem. Średnica i głębokość posadowienia kolumn zostaną dostosowane do planowanej inwestycji.

Umowa na budowę kolektora Zachodniego jest realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Infografika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA