Drogi Mosty Raporty
7 Minut czytania

Działania kieleckiego Oddziału GDDKiA w 2015 r.

Cztery duże inwestycje w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na terenie województw świętokrzyskiego i mazowieckiego realizował kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 roku. Na terenie województwa świętokrzyskiego wyremontowanych zostało 10 odcinków dróg krajowych i siedem mostów.

Budowa drogi ekspresowej S7

W roku 2015 realizowane były 4 duże inwestycje w ramach budowy drogi ekspresowej S7 między Warszawą a Krakowem o łącznej długości blisko 90 km i wartości około 2 mld złotych. Na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczęła się budowa odcinka S7 Chęciny – Jędrzejów, a kontynuowana była budowa odcinka S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęło się projektowanie i budowa obwodnicy Radomia, a kontynuowana była budowa odcinka S7 od Radomia do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego.

S7 Chęciny – Jędrzejów

Odcinek ma długość 21,5 km, a koszt robót budowlanych to 585,7 mln zł. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo podróżujących, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. W ramach inwestycji powstanie m.in. 11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy.

S7 Jędrzejów – granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego

W ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. W ramach inwestycji zaplanowano 35 obiektów inżynierskich (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową) oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Wartość robót budowlanych to 348,6 mln złotych.

S7 Radom – granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego

Droga ekspresowa S7 od Radomia do granicy województw o długości 22 km biegnie w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi nr 7. Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym 14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa).

Wartość kontraktu to 682,2 mln złotych.

S7 Obwodnica Radomia

Kontrakt będzie realizowany w systemie projektuj i buduj w latach 2015-2018, a jego wartość to 729,4 mln zł. W ramach kontraktu przewidziane zostało zbudowanie fragmentu trasy S7 o długości ok. 24,65 km. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych.

10 odcinków dróg z nową nawierzchnią

10 odcinków świętokrzyskich dróg krajowych zostało wyremontowanych w 2015 roku na terenie kieleckiego oddziału GDDKiA. Prace remontowe prowadzone były głównie jesienią, a ostatnie zakończyły się w grudniu.

W roku bieżącym wyremontowane zostały następujące odcinki dróg krajowych regionu świętokrzyskiego:
– nr 78 Motkowice – Kije – 3,5 km
– nr 78 Nagłowice – 0,8 km (rondo z dojazdami)
– nr 79 Grotniki Duże – Nowy Korczyn – 2 km
– nr 42 Stąporków – 1,4 km
– nr 42 Dęba – Nowy Kazanów – 4,8 km
– nr 42 Starachowice skrzyżowanie ulicy Kieleckiej z Radomską – 0,4 km
– nr 74 Radlin – 3,2 km
– nr 9 Opatów ulica Kościuszki – 0,5 km
– nr 9 Klimontów – 0,5 km
– nr 9 Lipnik – 0,5 km

Na w/w odcinkach sfrezowana została zniszczona i ułożona nowa nawierzchnia, wykonano także nowe oznakowanie poziome, co znacznie zwiększyło komfort jazdy i przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Starachowicach na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej z Radomską dokonano nieznacznej korekty wysepek dla pieszych, tak aby zmieściło się na nich więcej osób oczekujących na zmianę świateł. W Nagłowicach skorygowany został kształt wyspy ronda.

W sumie na terenie kieleckiego oddziału GDDKiA w roku 2015 wyremontowane zostały odcinki o łącznej długości 18 km za kwotę około 15 mln złotych.

Siedem wyremontowanych mostów

Siedem mostów usytuowanych wzdłuż świętokrzyskich dróg krajowych zostało wyremontowanych w 2015 roku. Ostatnie prace przy obiektach mostowych zakończyły się w grudniu.

Zakres prac obejmował między innymi remonty nawierzchni, izolacji, a także niezbędne naprawy w obrębie ustroju nośnego i podpór. Roboty na obiektach mostowych trwały kilka miesięcy, część z nich zakończyła się w listopadzie, pozostałe w grudniu.

W tym roku na terenie kieleckiego Oddziału GDDKiA wyremontowanych zostało 7 mostów w ciągu następujących świętokrzyskich dróg krajowych:
– nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzece Szewniance
– nr 42 w Stykowie (remont z odcinkami dojazdowymi do mostu)
– nr 73 w Woli Morawickiej
– nr 79 w Wełninie na rzece Rzosce
– nr 78 w Motkowicach na rzece Nidzie (dwa obiekty mostowe)
– nr 74 w Piórkowie (remont bieżący)

W tym roku kielecki oddział GDDKiA wyremontował 7 obiektów mostowych za łączną kwotę około 3 milionów złotych. Mosty w Motkowicach wyremontowane zostały w ramach kompleksowych prac prowadzonych na całym odcinku drogi krajowej nr 78 Motkowice – Kije.

Dla bezpieczeństwa pieszych

Budowa chodnika na odcinku Busko-Zdrój – Bronina przy drodze krajowej nr 73 czy instalacja aktywnego znaku ostrzegawczego nad przejściem przez drogę krajową 77 w Obrazowie – to tylko niektóre z działań na terenie kieleckiego Oddziału GDDKiA podjętych dla bezpieczeństwa pieszych w 2015 roku.

Chodnik w Busku-Zdroju

W 2015 roku zakończyła się rozpoczęta w roku ubiegłym budowa chodnika dla pieszych na odcinku Busko-Zdrój – Bronina drogi krajowej nr 73. Chodnik usytuowany naprzemiennie po prawej i po lewej stronie drogi począwszy od ulicy Objazdowej w Busku do miejscowości Bronina ma w sumie 4,7 km długości. Ciąg pieszy wyposażony został między innymi w bariery ochronne przy rowach. Koszt robót to około 5,5 mln złotych.

Podświetlany znak nad przejściem

Bezpieczniej będzie również na przejściu dla pieszych w Obrazowie na drodze krajowej nr 77, które znajduje się w pobliżu skrzyżowania, a z którego korzystają między innymi dzieci z pobliskiej szkoły. Przejście zostało wyposażone w znak aktywny D-6. Podświetlany znak na wysięgniku zasilany jest bateriami słonecznymi. To znacznie poprawia widoczność na przejściu szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Bezpieczniej na skrzyżowaniach w Starachowicach i Młynach

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych skorygowane zostały wysepki na skrzyżowaniu drogi nr 42 w Starachowicach, czyli ulicy Kieleckiej z Radomską. Wysepki w pasach rozdziału zostały powiększone tak, aby mogło zatrzymać się na nich więcej pieszych w oczekiwaniu na zmianę świateł. Wyremontowane zostały również chodniki na dojściach do skrzyżowania, które usytuowane jest w pobliżu szkoły i zabudowy. W tym roku została wyremontowana nawierzchnia na skrzyżowaniu, w roku ubiegłym zamontowano tam sygnalizację świetlną. Na odcinku poprzedzającym skrzyżowanie od strony Wąchocka, o długości około 1,5 km, wykonane zostało w tym roku nowe odwodnienie drogi nr 42.

Nowa organizacja ruchu obowiązuje również na przebudowanym w roku 2015 skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatową i gminną w Młynach w powiecie buskim. Wzdłuż drogi 73 wydzielone zostały dodatkowe pasy dla skręcających w lewo w drogi podporządkowane, specjalnym pasem z kostki oddzielone zostały dodatkowo kierunki ruchu na drodze 73, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W związku z nową organizacją ruchu fragmenty jezdni zostały odpowiednio poszerzone. Wybudowano nowe zatoki autobusowe, do których doprowadzono chodniki w obrębie skrzyżowania. Skrzyżowanie zyskało nowe odwodnienie ze zbiornikiem odparowującym.

Nowe azyle w Ostrowcu

Nowe azyle dla pieszych powstały również w Ostrowcu Świętokrzyskim na drodze nr 9. Azyle wykonane zostały na trzech przejściach dla pieszych przez ulicę Sandomierską, czyli obciążoną ruchem drogę krajową nr 9. W sumie wykonano sześć wysepek (po dwie na każdym przejściu) oraz nowe oznakowanie.

Nowa droga dojazdowa

Pozwolenie na użytkowanie nowej drogi dojazdowej w obrębie węzła Kielce Południe w Chęcinach wybudowanego w ramach kieleckiej obwodnicy wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nowa droga dojazdowa o długości około 1,2 km zapewnia bezpieczną komunikację lokalną w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S7. Droga dojazdowa zapewnia użytkownikom terenów bezpośrednio sąsiadujących z węzłem Kielce Południe bezpieczne połączenie z pobliską drogą powiatową, skomunikowaną z kolei z drogą wojewódzką prowadzącą do węzła drogi ekspresowej S7. Takie rozwiązanie zastąpiło ryzykowne zjazdy z posesji bezpośrednio na dwujezdniową trasę tuż przy obciążonym ruchem węźle w Chęcinach. Droga dojazdowa składa się dwóch odcinków o łącznej długości 1,2 km, ma szerokość 3,5 m z poszerzeniami umożliwiającymi zawracanie i mijanie się pojazdów. Inwestycja kosztowała około 1,1 mln złotych i została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i buduj”. Projektowanie drogi rozpoczęło się w 2014 roku, droga została wybudowana w roku 2015.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI