Geoinżynieria Technologie
10 Minut czytania

Praktyczny poradnik do systemów siatek zabezpieczających przed spływami gruzowymi i spływami gruzowymi stokowymi – zastosowanie w studiach przypadków

Spływy gruzowe i spływy gruzowe stokowe stanowią zagrożenie dla ludzi i infrastruktury. Istotnym elementem systemu ochrony, poza planowaniem przestrzennym (wykorzystaniem map zagrożeń w planach zagospodarowania przestrzeni) i środkami organizacyjnymi (systemy ostrzegania, plany awaryjne, plany ewakuacji), są odpowiednie zabezpieczenia techniczne. Oprócz innych zabezpieczeń typu sztywnego w 2008 i 2010 r. opracowano elastyczne siatki zabezpieczające przed spływami gruzowymi i spływami gruzowymi stokowymi. Takie elastyczne bariery składają się z powierzchni przechwytującej z siatki rozpiętej między poziomymi linami nośnymi wyposażonymi w urządzenia hamujące oraz słupków, stosowanych przy dużych rozpiętościach. Wiele tego typu konstrukcji zostało z powodzeniem zainstalowanych i już spełniło swoje zadanie podczas spływów gruzowych.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI