REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

22 zadania w lubuskim z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej do realizacji w 2021 r.

Działania polegające na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych to jedno z podstawowych założeń programu zaplanowanego do realizacji w latach 2021-2024.

Fot. GDDKiA Oddział Zielona Góra
Fot. GDDKiA Oddział Zielona Góra

 Tylko w samym województwie lubuskim 22 zadania dostały zielone światło do rozpoczęcia w bieżącym roku. W planach na następne lata jest jeszcze 77 kolejnych.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 jest pierwszym samodzielnym programem wieloletnim z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podejmowane w ramach programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej, a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar.

To naturalna kolej rzeczy wynikająca z priorytetu nadanego ochronie pieszych na przejściach wraz ze zmianami ustawowymi, w których od 01.06.2021 r. przyznano pierwszeństwo pieszemu wyrażającemu zamiar przejścia przez jezdnię. W związku z czym w pierwszej kolejności planowane są działania poprawiające bezpieczeństwo na znaczącej liczbie przejść dla pieszych poprzez m.in. ich doświetlenie, oznakowanie, czy budowę azyli.

W województwie lubuskim w bieżącym roku zgodę na realizację uzyskały 22 zadania o szacowanej wartości ponad 4 mln zł.

W ich zakresie zaplanowane zostało do wykonania:
  • 5 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych,
  • 3 sygnalizacje ostrzegawcze,
  • 4 azyle dla pieszych,
  • 43 doświetlenia przejścia,
  • budowa ok. 580 m chodnika.

Dla 3 zadań już zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę, dla 9 trwa postępowanie mające wyłonić wykonawcę, a dla pozostałych w najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie o zamówieniu.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA