REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

68 km ringu warszawskiego dostępne dla kierowców

Od 22 grudnia kierowcy korzystają z ciągu głównego S17 Warszawa Wschód – Lubelska. To 2,5 km trasy wchodzącej wraz z odcinkami dróg ekspresowych S2 i S8 w skład Warszawskiego Węzła Drogowego (WWD).

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Do jego ukończenia brakuje jeszcze niespełna 14 km Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW).

Trochę historii


W 2008 roku rozpoczęto budowę pierwszego odcinka wchodzącego w skład ekspresowego ringu warszawskiego. Chodzi o 10,4 km od węzła Konotopa do węzła Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. W ciągu tzw. Trasy Toruńskiej powstały pierwsze w Polsce ekrany półtunelowe. Zostały one również zastosowane na sąsiednim odcinku S8 Powązkowska – Modlińska, czyli tzw. Trasie Armii Krajowej, oddanej do ruchu w 2015 r.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o 2 km od w. Marki do w. Drewnica. Odcinek ten stanowi część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. Rok później oddano do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska – Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód.

Wschodnia Obwodnica Warszawy


Wschodnią część Warszawskiego Węzła Drogowego stanowi ok. 16 km S17 Drewnica – Ząbki –  Warszawa Wschód – Lubelska. Od 22 grudnia kierowcy korzystają z 2,5 km trasy głównej od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód. Pozostałe niecałe 14 km jest na etapie postępowania w sądzie.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił w całości decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinkach S17 Drewnica – Ząbki (18 lutego 2021 r.) oraz Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt) (15 lutego 2021 r.). Ponadto umorzone zostały postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć.

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone, m.in. przez GDDKiA, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. WSA w Warszawie (wyrok z 24 sierpnia 2021 r. dla S17 Ząbki – Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla S17 Drewnica – Ząbki) uchylił decyzję GDOŚ. Z wyroku sądu wynika obowiązek merytorycznego rozpatrzenia przez GDOŚ otrzymanych odwołań od decyzji RDOŚ w Białymstoku. Od wyroków WSA w sprawie obu odcinków WOW wpłynęły skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych na wyrok WSA zostanie wskazany przez NSA w I kwartale 2023 r.

Podjęcie dalszych działań związanych z realizacją WOW będzie możliwe po prawomocnym zakończeniu postępowań, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed sądami administracyjnymi.

Ukończenie WWD, wraz z prowadzącymi do niego wszystkimi odcinkami dróg ekspresowych, usprawni ruch tranzytowy i lokalny pomiędzy dzielnicami stolicy.

Pozostały do realizacji odcinek S17 Drewnica – Ząbki – Warszawa Wschód będzie dwujezdniową drogą ekspresową, z trzema pasami ruchu w obu kierunkach. Wyposażoną w urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wjazd na nią z dróg lokalnych będzie się odbywał bezkolizyjnie, poprzez węzły drogowe.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA