REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

A4 koło Krzyżowej wymaga docelowej naprawy

GDDKiA przywróciła przejezdność na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Krzyżowa a LSSE Obszar Krzywa. Ruch w kierunku Zgorzelca (granica państwa) odbywa się już oboma pasami z ograniczeniem prędkości do 40 km/h.

 
Zdjęcie: Dawid Kuczabski,  GDDKiA
Zdjęcie: Dawid Kuczabski, GDDKiA
Ruch bez ograniczeń przywrócimy w najbliższym czasie, po wymianie uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej. Prace zostaną wykonane przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego, aby do minimum ograniczyć czas ich trwania oraz związane z tym utrudnienia.

21 sierpnia na jezdni autostrady A4 w kierunku granicy, uszkodzeniu uległo kilka płyt betonowych. Stwierdzone zostało samoistne zdylatowanie płyt betonowych, co doprowadziło do odspojenia płyt nawierzchni. Na jezdni widoczne były wypiętrzenia płyt względem siebie. Niezwłocznie podjęto decyzję o doraźnej naprawie z wykorzystaniem szybkich metod naprawczych. 23 sierpnia udrożnione zostały oba pasy autostrady A4 w kierunku zachodnim. Wprowadzono czasowe ograniczenie prędkości przejazdu do 40 km/h. W najbliższym czasie planowana jest wymiana uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego. Ruch jezdnią w kierunku Wrocławia odbywa się cały czas bez utrudnień.
 
Zdjęcie: Piotr Dyrlaga, GDDKi
Zdjęcie: Piotr Dyrlaga, GDDKi

Analiza TEL A4

Jest to odcinek drogi, który wchodzi w zakres opracowania Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną (TEL) rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa. Umowę na jego wykonanie podpisaliśmy w maju 2019 r. Analizie poddano warianty budowy autostrady w nowym śladzie (na północ i południe od obecnego przebiegu) lub rozbudowy w istniejącym przebiegu do przekroju dwa razy po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny w następujący sposób: budowa jednej jezdni (trzy pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (trzy pasy ruchu + pas awaryjny). W listopadzie 2019 r. analizę rozszerzono o Studium Korytarzowe nowej drogi ekspresowej S5 do połączenia z drogą ekspresową S3.

Prace nad rozszerzonym studium już zakończono, a w lipcu 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) dla Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa uwzględniającego Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków. Podczas posiedzenia ZOPI ustalono, że do dalszych analiz, na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, proponowane są warianty łączące kombinację II (z największą liczbą punktów w analizie wielokryterialnej) i IV (rekomendowana przez projektanta).

Źródło: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA