REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

Budowa kolejnych kilometrów autostrad i dróg ekspresowych na Mazowszu

Warszawski oddział GDDKiA odpowiada za realizację ok. 184 km dróg krajowych: autostrad, dróg ekspresowych i dróg klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). To inwestycje z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu budowy 100 obwodnic, o łącznej wartości ok. 9,8 mld zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

W tym roku warszawski Oddział GDDKiA planuje udostępnić kierowcom dwa odcinki autostrady A2 Kałuszyn – Groszki (długość 12,1 km) i Siedlce Zachód – Siedlce Południe (12,5 km). Budowa środkowego odcinka tej trasy, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód (12,9 km), zakończy się w 2025 r. Do tego czasu kontynuacja ruchu pomiędzy wspomnianymi węzłami odbywać się będzie po istniejącej DK2.

W trakcie procedury uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest obwodnica Kołbieli na DK50. Z kolei dla 9 km S7 pomiędzy Czosnowem i Kiełpinem na przełomie września i października br. GDDKiA planuje złożyć do Wojewody Mazowieckiego wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.

A2 Mińsk Mazowiecki – Biała Podlaska

Kałuszyn – Siedlce, trzy odcinki o łącznej długości ok. 37,5 km

Na budowanych odcinkach A2 pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami wykonawcy realizują prace drogowe związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni jezdni na ciągu głównym. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej kolidujące z przebiegiem drogi, montowana jest siatka ogrodzeniowa, ekrany akustyczne i bariery energochłonne. Zaawansowanie na każdym z odcinków jest różne. Wynika ono między innymi z terminu podpisania umów.

Procentowe zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

 • Kałuszyn – Groszki – 73 proc.,
 • Groszki – Siedlce Zach. – 62 proc.,
 • Siedlce Zach. – Siedlce Płd. – 91 proc.

GDDKiA podpisała aneks wydłużający czas na ukończenie zadania do 30 kwietnia 2024 r. dla odcinka Siedlce Zach. – Siedlce Płd. Dla tej, jak i pozostałych inwestycji, w procedowaniu są kolejne roszczenia wykonawców, którzy oczekują dalszego wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Siedlce – Biała Podlaska, cztery odcinki o łącznej długości 63,4 km

Na realizowanych odcinkach A2 pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami wykonawcy realizują prace drogowe związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni ciągu głównego. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej kolidujące z przebiegiem drogi, montowana jest siatka ogrodzeniowa, ekrany akustyczne i bariery energochłonne. Zaawansowanie na każdym z odcinków jest różne. Wynika ono między innymi z terminu podpisania umów.

Procentowe zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

 • Siedlce Płd. – Malinowiec – 36 proc.,
 • Malinowiec – Łukowisko – 29 proc.,
 • Łukowisko – Swory – 12 proc.,
 • Swory – Biała Podlaska – 88 proc.

Na żadnym z zadań terminy zakończenia robót wynikające z podpisanych umów nie uległy zmianie. W procedowaniu są jednak roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Terminy wynikające z umowy (dla trzech pierwszych odcinków to kwiecień 2024 r., a dla czwartego to lipiec 2024 r.) mogą zostać przesunięte w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót.

W toku jest umowa na wykonanie projektu budowy 32,3 km autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zadanie podzielone jest na trzy odcinki:

 • Biała Podlaska – Kijowiec,
 • Kijowiec – Dobryń,
 • Dobryń – Kukuryki.

Dla dwóch pierwszych odcinków prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Lubelskiego. Obecnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie analizuje raporty środowiskowe, w ramach ponownej oceny oddziaływania drogi na środowisko. Drogowcy planują w III kwartale 2024 r. ogłosić przetargi na realizację robót na dwóch odcinkach. Termin jest uzależniony od uzyskania decyzji ZRID.

Prace związane z odcinkiem trzecim zależne są od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią.

S7 Płońsk – Czosnów

Na całym blisko 35-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem, podzielonym na trzy zadania realizacyjne, trwają prace budowlane.

Wraz z ich postępem wprowadzane są kolejne zmiany w organizacji ruchu. Nie ma możliwości uniknięcia utrudnień, ponieważ inwestycje polegają na rozbudowie obecnej DK7 do parametrów trasy ekspresowej.

Roboty są realizowane przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wyjątkiem jest przebudowywany most na Wiśle i okolice Kazunia, gdzie obowiązuje zmienny układ pasów 2+1. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać większą przepustowość na mocniej obciążonym ruchem kierunku.

Procentowe zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

 • Płońsk Płd. – Załuski – 40 proc.,
 • Załuski – Modlin – 44 proc.,
 • Modlin – Czosnów – 52 proc.

W przypadku odcinka Płońsk Płd. – Załuski termin umowny nie uległ zmianie, natomiast dla dwóch kolejnych zadań podpisane zostały aneksy wydłużające czas na ukończenie do sierpnia 2025 r. W procedowaniu są roszczenia wykonawców wszystkich trzech odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych.

S7 Czosnów – Kiełpin

W listopadzie 2023 r. podpisano umowę na zaprojektowanie oraz dostosowanie do parametrów trasy ekspresowej północnego wlotu DK7 do Warszawy. Tym samym 9 km drogi, pomiędzy Czosnowem i Kiełpinem, zyska dwujezdniową drogę ekspresową z trzema pasami ruchu na każdej jezdni. Na przełomie września i października GDDKiA planuje złożyć do Wojewody Mazowieckiego wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na wiosnę 2027 r.

S7 Warszawa – Grójec

W marcu 2024 r., za sprawą otrzymania pozwolenia na użytkowanie, odcinek Lesznowola – Tarczyn Płn. zyskał status drogi ekspresowej. Tym samym kierowcy mają do dyspozycji 29 km ekspresowego wylotu trasy S7 ze stolicy w kierunku Krakowa.

W czerwcu rozpocznie się ostatni etap realizacji kontraktu, remont 17 km dotychczasowego przebiegu DK7 od Sękocina Starego do Rembertowa. Zakończenie przewidziane jest w IV kwartale 2024 r.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

DK61 Legionowo – Zegrze

W realizacji jest rozbudowa 4,5 km pomiędzy Legionowem a Zegrzem. Realizowane są roboty ziemne takie jak wykopy, nasypy. Przebudowywana jest sieć wodociągowa. Trwają roboty na obiektach: wiadukcie drogowym i przejściu dla zwierząt małych.

Zakończenie wszystkich prac zgodnie z umową przewidywane jest w II kwartale 2024 r.

W procedowaniu są roszczenia wykonawcy. Oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Obwodnice

Trzy obwodnice: Lipska na DK79, Pułtuska w ciągu DK61/57 i Kołbieli na DK50, są w realizacji.

W przypadku tej pierwszej, o długości 6,4 km, prace rozpoczęły się w lipcu 2023 r. Zaawansowanie prac wynosi ponad 34 proc. Zakończenie prac przewidziane zostało w II kwartale 2024 r.

Jeśli chodzi o obwodnicę Pułtuska, o długości 19,8 km, w październiku 2023 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Obecnie zaawansowanie robót wynosi 17 proc. Zakończenie prac zaplanowane zostało w II kwartale 2025 r.

Dla obwodnicy Kołbieli, o długości 11,3 km, Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2025 r.

Na wszystkich kontraktach w procedowaniu są roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin umowny może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA