REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Ćwiczenia Systemu Ciągłości Działania w Wodociągach Warszawskich

W dniach 17-18 czerwca br. na terenie obiektów Wodociągów Warszawskich przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Sokrates-24”. Ich celem był test działań podejmowanych przez spółkę na wypadek sytuacji kryzysowych.

Grafika: www.facebook.com/WodociagiWarszawskie/

Ćwiczenia były obserwowane przez służby Prezydenta m.st. Warszawy oraz inne służby do tego uprawnione, m.in. przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń z udziałem pracowników spółki oraz służb, takich jak m.in. Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, zostały przećwiczone procedury służące zapewnieniu ciągłości działania usług realizowanych przez Wodociągi Warszawskie na rzecz mieszkańców.

To tylko ćwiczenia

Ćwiczenia odbyły się z myślą o mieszkańcach. Wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń będą stanowiły dla spółki podstawę do dalszego doskonalenia zarówno procedur, jak i praktycznego podejścia.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA