REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Dziesięciu chętnych do wytyczenia obwodnicy Słubic

Wpłynęło dziesięć ofert w przetargu na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Słubic. Trzy z nich mieszczą się w założonym budżecie zielonogórskiego Oddziału GDDKiA. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane według czterech kryteriów, z których kryterium ceny ma największą wagę (60 proc). Pozostałe kryteria to: doświadczenie projektanta drogowego (20 proc.), zespół środowiskowy (10 proc.) i wzmocnienie zespołu projektowego – geotechnik (10 proc.).

Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na kwotę 4 853 211 zł. Dokumenty wpłynęły od Biura Projektów TRASA z Poznania. Najdroższa, złożona przez konsorcjum firm Infra – Centrum Doradztwa z Warszawy i RDK Projekt z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wyceniona została na 10 528 246,50 zł.

Przedmiot zamówienia

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z kompletnymi materiałami do wydania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Słubic. Droga ma stanowić nowy przebieg DK31, którego zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto. W założeniach ma również omijać sąsiedni Drzecin i Kunowice.

Współpraca z samorządem

Obwodnica Słubic w ciągu DK31 została ujęta na liście rezerwowej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 jako możliwa do realizacji, lecz bez zapewnionych środków finansowych na ten cel. Ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze było możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu z Gminą Słubice, która koszty tych prac wzięła na siebie. Zgodnie z postanowieniami porozumienia wybór wykonawcy dokumentacji, zawarcie umowy oraz nadzór nad jej realizacją leżą natomiast po stronie GDDKiA.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA