REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA: Przejścia dla zwierząt to kosztowny wydatek

Budując sieć nowoczesnych dróg szybkiego ruchu polepsza się bezpieczeństwo. Nowe trasy bardzo często przecinają szlaki migracji dzikich zwierząt i aby umożliwić zwierzętom swobodę w przemieszczaniu, konieczna jest budowa przejść dla zwierząt.

 
S8 Radziejowice – Paszków, fot. GDDKiA
S8 Radziejowice – Paszków, fot. GDDKiA
                      Ich lokalizacja jak i wielkość, zapisane są w decyzji środowiskowej. Przejścia dla zwierząt, w połączeniu z ogrodzeniem dróg szybkiego ruchu, zwiększają również bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem podstawą budowy przejść dla zwierząt są zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nakłada ona na inwestora obowiązek budowy określonej liczby, typu i wielkości przejść w konkretnych lokalizacjach.

Dziś przybliżymy kwestię kosztów takich przejść. Nawet jeżeli powstają jako samodzielne konstrukcje, traktowane są jako obiekty inżynierskie i muszą spełniać wszystkie wymogi przepisów prawa budowlanego. Tak samo jak wszystkie pozostałe elementy infrastruktury drogowej. Konstrukcja przejść dla zwierząt, z jednej strony musi zapewnić wypełnienie wszystkich przewidzianych dla nich funkcji przyrodniczych, ale także musi zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z dróg wszystkim użytkownikom.
 
A4 Tarnów – Dębica, fot. GDDKiA
A4 Tarnów – Dębica, fot. GDDKiA

                         Z tego też powodu przejścia dla zwierząt w większości przypadków są wykonywane w tej samej technologii oraz z takich samych materiałów co pozostałe drogowe obiekty inżynierskie. Wszystkie aspekty dotyczące parametrów technicznych są zawarte w projekcie budowlanym, a z punktu widzenia przepisów prawa realizacja przejść dla zwierząt jest możliwa tylko po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Co wpływa na koszt przejść dla zwierząt?

Aby przejście mogło zostać wybudowane, szczególnie w przypadku przejść górnych, potrzebne jest również miejsce, a co z tym się wiąże zakup dodatkowego gruntu. Jednostkowe koszty przejść dla zwierząt zwykle kształtują następujące elementy:
– gatunki zwierząt występujące na danym obszarze,
– typ przejścia,
– rozmiar przejścia,
– ukształtowania terenu,
– warunki gruntowe (bardzo często grunt pod budowę przejścia musi zostać wzmocniony),
– cena materiałów budowlanych,
– cena gruntu.

W przypadku kosztów przejść, w odniesieniu do wartości całej inwestycji, istotnie wpływa element zagęszczenia przejść na danym odcinku drogi. Przy czym w praktyce okazuje się, że każda inwestycja drogowa charakteryzuje się innymi warunkami gruntowymi oraz uwarunkowaniami terenowymi, co przekłada się bezpośrednio na koszty przejść. W przypadku realizacji inwestycji na obszarze całego kraju cena budowanych przejść jest wypadkową wielu elementów i jest ściśle powiązania z charakterystyką danej inwestycji. W związku z tym koszt każdego przejścia będzie różny.

Dla przykładu, średni koszt budowy 1 kilometra drogi szybkiego ruchu to ok. 36 mln zł, a górnego przejścia dla zwierząt to ok. 11 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę udział kosztów budowy urządzeń ochrony środowiska to stanowią one ok. 11 proc. całkowitych wydatków na realizację inwestycji, z czego przejścia dla zwierząt to ponad 6,5 proc.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA