REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA wybrała wykonawcę S1 Mysłowice – Bieruń

GDDKiA wybrała wykonawcę budowy węzła Kosztowy II wraz z 10 km odcinkiem S1 pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex, która koszt wykonania zadania wyceniła na ponad 489 mln zł.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

4 października 2021 r. GDDKiA wskazała wykonawcę odcinka między węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Firma Strabag wyceniła wykonanie tego zadania na ponad 212 mln zł. Tym samym drogowcy zbliżają się do domknięcia drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielskiem-Białą.

Standardowa kontrola Prezesa UZP

Do Urzędu Zamówień Publicznych trafiła już dokumentacja przetargowa dla trasy między Bieruniem i  węzłem  Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Teraz niezwłocznie GDDKiA prześle również dokumentację dla odcinka Mysłowice – Bieruń. Podpisanie umowy na realizację obu odcinków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP.

S1 Mysłowice – Bieruń

Przetarg dotyczy 10-kilometrowego odcinka drogi S1 Mysłowice – Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. W przetargu na jego realizację wpłynęło dziesięć ofert.

S1 Bieruń – węzeł Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia 

Przetarg dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44 (DK44). W przetargu na jego realizację wpłynęło dziewięć ofert.

S1 węzeł Oświęcim – Dankowice

Trwa projektowanie odcinka pomiędzy węzłem Oświęcim (z węzłem) a Dankowicami o długości około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca złożył w marcu 2021 r. Trwa procedowanie uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót.

S1 Dankowice – Bielsko-Biała

Trwa projektowanie odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok (z węzłem) o długości około 12 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Trwa procedowanie uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót.

Kiedy przejedziemy S1

Budowa S1 na odcinkach od  węzła  Oświęcim do Bielska-Białej powinna się zakończyć w 2023 r. Na odcinku pomiędzy  Bieruniem i węzłem Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia jako jeden z kamieni milowych wpisano uzyskanie przejezdności jedną jezdnią (w układzie 1+1) w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy – czyli z końcem 2023 r. a zakończenie jego budowy przewidziano w 2025 roku. Przy założeniu, że do podpisania umowy na budowę odcinka od Mysłowic do Bierunia dojdzie na początku przyszłego roku, zakończenie budowy tego 10 km odcinka nastąpi w 2025 r. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA