REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Minister Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli na obniżenie kosztów projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach.

  
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Publikacja katalogu jest finalizacją kolejnego etapu procesu optymalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych.

– Prezentowany dziś Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów jest kompleksową bazą wiedzy dla projektantów, wykonawców i zarządców dróg na temat konstrukcji tego typu, która znacząco ułatwi ich projektowanie i budowę, a tym samym pozwoli na obniżenie ich kosztów. Liczę, że będzie on szczególnie przydatny dla zarządców dróg samorządowych przy realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych –
powiedział minister A. Adamczyk.

Opracowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem profesora Tomasza Siwowskiego katalog zawiera ponad 50 typowych projektów mostów i przepustów dla dróg wszystkich kategorii. Do opracowania katalogu wykorzystano rozwiązania zastosowane w ostatnich latach w inwestycjach realizowanych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Korzystanie z katalogu, który został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, będzie nieodpłatne.

Opracowanie Katalogu jest spełnieniem jednego z przedstawionych w 2016 r. postulatów Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych i nową jakością w procesie projektowania i budowy dróg w Polsce. Dotychczas projektanci musieli samodzielnie opracowywać projekty poszczególnych obiektów inżynieryjnych, co w wielu przypadkach podnosiło koszty realizacji inwestycji drogowych.

– Katalog pozwoli wszystkim uczestnikom procesu budowlanego na oszacowanie kosztów realizacji danej inwestycji, a także jej późniejszego utrzymania. To także swoisty elementarz dla zarządców dróg samorządowych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania mostów –
podkreślił prof. T. Siwowski.

W czasie konferencji minister Andrzej Adamczyk poinformował również, że Ministerstwo Infrastruktury finalizuje już prace nad nowymi warunkami technicznymi dla dróg i obiektów mostowych. Nowe przepisy mają być bardziej elastyczne od stosowanych obecnie i w pełni zgodne z normami UE.

Katalog dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/katalog-typowych-konstrukcji-drogowych-obiektow-mostowych-i-przepustow2
  
 Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA