REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

KE: Zgoda na rewizję Umowy UE – Ukraina o transporcie drogowym towarów

Komisja Europejska rozpoczęła procedurę rewizji Umowy Unia Europejska – Ukraina o transporcie drogowym towarów. Zgoda KE na zmianę tej umowy jest m.in. efektem intensywnych i wielopłaszczyznowych starań strony polskiej, która konsekwentnie wskazywała, że jej dotychczasowe funkcjonowanie negatywnie oddziaływało na polską branżę przewozów drogowych.

Obraz autorstwa freepik

– Dziesiątki spotkań, rozmów i negocjacji zarówno z KE, jak i ze stroną ukraińską przyniosło skutek. Udało nam się przekonać naszych partnerów do konieczności prac nad rewizją tej umowy, której dotychczasowe obowiązywanie stało się jedną z głównych przyczyn protestów polskich przewoźników. Mam nadzieję, że proponowane zmiany przyczynią się do przywrócenia równowagi na rynku przewozów towarów między Unią Europejską a Ukrainą oraz wyjdą naprzeciw oczekiwaniom polskich transportowców – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Dzięki intensywnym działaniom, głównie strony polskiej, KE uwzględniła wnioski wyciągnięte z dotychczasowego funkcjonowania umowy i zaproponowała jej aktualizację, polegającą na wprowadzeniu do niej zmian, mających na celu ułatwienie jej egzekwowania przez państwa członkowskie. Propozycje tych zmian zostały przesłane przez Komisję Europejską do dalszych negocjacji przez państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej.

Kontynuacja dialogu z Unią Europejską oraz przekazanie Komisji Europejskiej polskich propozycji zmian do Umowy UE – Ukraina ws. transportu drogowego towarów były jednymi z najważniejszych punktów porozumienia ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, zawartego 16 stycznia 2024 r. z przedstawicielami polskich przewoźników, którzy na jego mocy zawiesili swoje protesty na granicy polsko-ukraińskiej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA