REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Modern Electric Traction MET 2024”

17 czerwca w zabytkowym gmachu Politechniki Warszawskiej rozpoczęła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Modern Electric Traction MET 2024”. Patronem honorowym tego wydarzenia jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Zdjęcie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl

Racjonalizacja zużycia energii w transporcie zelektryfikowanym jest tematem przewodnim tegorocznej, piętnastej już konferencji MET, organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Instytut Elektroenergetyki PW we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Pani Katarzyna Strzegowska, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie powitała przybyłych gości i przedstawiła w skrócie transport publiczny w Warszawie – ekologiczny, nowoczesny, racjonalny i różnorodny.

Wśród uczestników konferencji znajdują się naukowcy, przedstawiciele organizatorów transportu, firm transportowych, samorządów i instytucji rządowych. Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń między firmami krajowymi i zagranicznymi oraz środowiskiem naukowym oraz daje możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką i przemysłem. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowane zostaną doświadczenia związane z oszczędnością i racjonalizacją zużycia i kosztów energii w transporcie, ekomobilnością w taborze kolejowym oraz elektromobilnością i elektrycznym transportem masowym.

Konferencja odbywa się w dniach 17-19 czerwca br.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA