REKLAMA
Drogi Wiadomości

Konkurs na projekty drogowe na pograniczu polsko-słowackim

1 lipca br. ruszył nowy konkurs na projekty z obszaru transgranicznej infrastruktury drogowej. Na remont lub modernizację drugo- i trzeciorzędnych dróg pogranicza przeznaczono dodatkowe 6,7 mln euro środków unijnych.

– Polsko-słowacko pogranicze potrzebuje lepszych połączeń komunikacyjnych. Dzięki nowym inwestycjom drogowym poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne w regionie. Lepsze drogi to także większy komfort podróżowania i krótszy czas dojazdu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających polsko-słowackie pogranicze – powiedział wiceminister Waldemar Buda.

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg – ważnych transgranicznych odcinków sieci TEN-T, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.

W konkursie będą kwalifikowalne wyłącznie projekty gotowe do realizacji. Oznacza to, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca powinien złożyć kompletną dokumentację techniczną projektu wraz ze wszystkimi pozwoleniami na budowę (ew. zaświadczeniami właściwych organów o złożeniu wniosków o wydanie takich pozwoleń). Wnioski o dofinansowanie można składać on-line do 16 września br.

Wybór projektów do dofinansowania zaplanowano na grudzień 2019-styczeń 2020.

Autor: Beata Pondo, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA