REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Kraków chce pozyskać pieniądze z Programu FEnIKS

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie złożył wniosek aplikacyjny dotyczący dofinansowania budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy Górki na Azory z unijnego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Wizualizacja: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, www.krakow.pl

ZIM planuje dalszą rozbudowę infrastruktury tramwajowej na północy Krakowa za środki unijne. Tym razem chodzi o linię z Krowodrzy Górki na Azory. Szacuje się, że koszt realizacji zadania powinien wynieść ok. 250 mln zł, z czego tzw. koszt kwalifikowany do unijnego dofinansowania to nieco ponad 203 mln zł. ZIM chce uzyskać do 85 proc. tej kwoty, czyli blisko 173 mln zł.

Pod koniec czerwca został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy Górki na Azory ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027, Działanie FENX.03.01 „Transport miejski”. Decyzję o przyznaniu dofinansowania ZIM powinien poznać do końca 2024 r.

Nowe połączenie tramwajowe z Azorami

W ramach projektu inwestycyjnego, który już obecnie przygotowuje ZIM, planuje się budowę nowego połączenia tramwajowego dla rejonu osiedla Azory, który dotychczas nie posiada takiego środka transportu. Nowa linia wpłynie na lepsze skomunikowanie najbliższego obszaru inwestycji z centrum miasta. Jednocześnie stworzony zostanie dogodny punkt przesiadkowy z auta na komunikację miejską, dzięki realizacji parkingu w systemie P+R.

Zakres zadania planowanego przez wnioskodawcę obejmuje budowę torowiska od pętli Krowodrza Górka wzdłuż ul. Opolskiej do pętli Azory (o długości 2,2 km toru podwójnego) wraz z infrastrukturą techniczną. Po zrealizowaniu inwestycji w miejscu istniejącej pętli autobusowej Azory, powstanie nowa pętla autobusowo-tramwajowa, obsługiwana przez tabor dwukierunkowy. Pętla Azory będzie zadaszona, a w bezpośrednim sąsiedztwie powstanie budynek terminala pasażerskiego. Wzdłuż trasy nowo projektowanej linii przewidziano: budowę czterech par przystanków wraz z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej, przebudowę ulic i skrzyżowań w niezbędnym zakresie, przebudowę i budowę chodników, przebudowę i budowę ścieżek rowerowych, budowę ekranów akustycznych oraz budowę kładki pieszo-rowerowej nad ul. Weissa w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu P+R.

Linia zostanie włączona do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. Do istniejącej kładki pieszej nad ul. Opolską zostaną dobudowane windy, co poprawi skomunikowanie z przystankiem tramwajowym. W ramach projektu, w rejonie skrzyżowania ul. Weissa i ul. Opolskiej, w odległości ok. 190 metrów od pętli Azory i peronów tramwajowych powstanie kubaturowy, trzypoziomowy parking P+R na ok. 200 samochodów wraz z zadaszonym parkingiem Bike & Ride o pojemności 60 stanowisk postojowych. Kolejne 58 stanowisk postojowych zostało zaprojektowane przy pętli autobusowo-tramwajowej. W ramach parkingu przewidziano miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aktualnie dla budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Azory trwa postępowanie o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Po uzyskaniu tej decyzji, co planowane jest na jesień, w pierwszej połowie 2025 r. – po zapewnieniu pełnego finansowania zadania – planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Nie tylko linia tramwajowa

W ramach programu miasto złożyło wnioski o dofinansowanie projektów o wartości 479,6 mln zł (z czego kwota dofinansowania wynosi 324,4 mln zł). Poza linią tramwajową na os. Azory Kraków ubiega się o dodatkowe środki na finansowanie rozwoju inteligentnych systemów transportowych, przebudowę torowiska tramwajowego na ulicy Straszewskiego, Karmelickiej wraz z rozjazdami i przebudowę ulicy Starowiślnej.

Dodatkowo krakowskie MPK złożyło wniosek aplikacyjny, dotyczący rozwoju floty tramwajowej do obsługi systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup niskopodłogowych wagonów. Wydatki w tym zamówieniu wyniosą 455,1 mln zł, z czego kwota zakładanego dofinansowania mogłaby osiągnąć poziom 64,5 mln zł.

Warto wiedzieć, że unijny program FeniKS jest następcą dwóch wcześniejszych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) realizowanych w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020. Jego głównym celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA