REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Mostostal Warszawa wykona inwestycje dla PKP Intercity we Wrocławiu

Spółki Mostostal Warszawa i PKP Intercity zawarły umowy na realizację szeregu inwestycji na terenie bocznicy kolejowej Wrocław Główny. Łączna wartość umów wynosi 20,9 mln zł netto.

Zdjęcie: Mostostal Warszawa SA, www.mostostal.waw.pl

W ramach zawartych kontraktów Mostostal Warszawa zrealizuje: budynek magazynowo-biurowy, przebudowę odcinka drogi wewnętrznej, plac ładunkowo-rozładunkowy i plac postojowy w rejonie hal lokomotywowni i wagonowni.

– Jesteśmy coraz bardziej aktywni w segmencie budownictwa kolejowego. Po zrealizowanych z sukcesem obiektach technicznych przy stacji PKP Wrocław Główny, a także po udanej modernizacji dworca PKP Gdańsk Główny zrealizujemy kolejne inwestycje PKP Intercity – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. – Zaznaczamy również naszą obecność na terenie Dolnego Śląska, gdzie nasze zespoły inżynierskie są gotowe do realizacji najbardziej wymagających zadań.

Przestrzeń magazynowo-biurowa

Kontrakt na realizację budynku magazynowo-biurowego została zawarta 20 grudnia 2023 r. Wartość umowy wynosi 10,7 mln zł netto.

Zakres prac kontraktowych obejmuje:

– budowę budynku magazynowo-biurowego, bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjnego o wysokości do 9 m; powierzchni 1393,26 m.kw.,

– rozbiórkę i budowę wiaty magazynowej o powierzchni 169,64 m.kw.,

– montaż trzech kontenerów magazynowo-technicznych (do składowania materiałów takich jak: oleje, farby, gazy techniczne),

– uzbrojenie terenu,

– budowę przyłączy oraz budowę i przebudowę sieci zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej deszczowej, kanalizacyjnej sanitarnej ogólnospławnej oraz zewnętrznej instalacji c.o., a także budowę sieci elektroenergetycznych zasilających budynki i urządzenia oraz oświetlenie terenu,

– utwardzenie terenu,

– rozbiórkę istniejących budynków wraz z demontażem urządzeń.

Termin realizacji wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przebudowa terenu lokomotywowni

Umowa na przebudowę terenu lokomotywowni został podpisana 29 grudnia 2023 r. Wartość umowy to 5,4 mln zł netto.

Zakres prac kontraktowych w rejonie lokomotywowni obejmuje:

– rozbiórkę 3 budynków magazynowych,

– przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej na długości około 375 mb, szerokości 5 m,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– budowę placu manewrowego o wymiarach 18 m x 31m,

– budowę placu ładunkowo-rozładunkowego o wymiarach ok. 38 m x 36m,

– budowa placu o powierzchni ok 40 m2,

– budowę parkingu na 21 miejsc postojowych,

– przebudowę hydrantów zewnętrznych na podziemne,

– budowę instalacji oświetleniowej składającej się z 21 masztów oświetleniowych.

Termin realizacji inwestycji wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przebudowa terenu wagonowni

W ramach inwestycji, o wartości 4,8 mln zł netto, Mostostal Warszawa przebuduje drogę wewnętrzną, plac ładunkowo-rozładunkowy i plac postojowy przy ul. Paczkowskiego 26 we Wrocławiu. Umowa została podpisana 29 grudnia 2023 r.

Prace w rejonie hali wagonowni obejmują:

– rozbiórkę budynku magazynowego i wiaty zamkniętej,

– przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej na długości około 360 m, szerokości 5 m,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– budowę przejazdu przez tory,

– budowę placu manewrowego o wymiarach 25 m x 25 m,

– budowę placu ładunkowo-rozładunkowego o wymiarach ok. 760 m.kw.,

– budowę parkingu na 36 miejsc postojowych,

– przebudowę hydrantów zewnętrznych na podziemne,

– budowę instalacji oświetleniowej składającej się z17 masztów oświetleniowych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA