REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Nowa Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego

17 czerwca br. walne zebranie członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego powołało Panią Beatę Halamę na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia.

Zdjęcie: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, www.igwp.org.pl

Pani Beata Halama w zarządzie Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, które zrzesza 40 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasiada od 2016 roku. Z branżą związana jest od 26 lat, a od 12 lat kieruje przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi – obecnie spółką Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, której udziałowcami jest 11 gmin powiatu cieszyńskiego. Pani Beata Halama ukończyła Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki na kierunku zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Za aktywną pracę odznaczona złotą odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest zwolennikiem i czynnym realizatorem nowatorskich rozwiązań w branży wodno-kanalizacyjnej, w tym z zakresu edukacyjno-ekologicznego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA