REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Nowy prezes PGW Wody Polskie

11 stycznia 2024 roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak powołał Joannę Kopczyńską na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.wody.gov.pl

Joanna Kopczyńska od stycznia 2021 roku pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora ds. Państwowej Służby Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. Wcześniej była m.in. przewodniczącą Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. Pełniła również funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska. Była też zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej IMGW-PIB.

Joanna Kopczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. W 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na podstawie przedłożonej interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Prawne instrumenty realizacji dyrektyw UE dotyczących ograniczenia uwalniania się do środowiska wodnego biogenów”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA