REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Odcinki pozbawione kategorii dróg krajowych i zaliczone do dróg wojewódzkich w 2020 r.

W 2020 r. ponad 70 km dróg krajowych na mocy prawa stało się drogami wojewódzkimi. Kwestia ta regulowana jest przez art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

 
Ustawa wskazuje, że odcinek drogi krajowej, który jest zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem, zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Zmiana kategorii następuje z chwilą uzyskania dla nowego odcinka decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nie zawsze jest to tożsame z udostępnieniem drogi do ruchu kierowcom. Zdarzają się bowiem sytuacje w których przełożenie ruchu na nową drogę odbywa się w ramach czasowej organizacji ruchu, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W 2020 roku zmiana kategorii z drogi krajowej na drogę wojewódzką objęła następujące odcinki:
– odcinek dotychczasowej DK28: skrzyżowanie z DW 886 – skrzyżowanie ul. Lwowskiej i ul. Przemyskiej (dł. 5,7 km). Data zmiany kategorii drogi: 28 stycznia 2020 r.,
– odcinek dotychczasowej DK6: węzeł Sianów Wschód – droga powiatowa nr 3542Z (dł. 2,2 km). Data zmiany kategorii drogi: 3 marca 2020 r.,
– odcinek dotychczasowej DK20: początek obwodnicy Węgorzyna – koniec obwodnicy Węgorzyna (dł. 2 km). Data zmiany kategorii drogi: 23 czerwca 2020 r.,
– odcinek dotychczasowej DK73: północne skrzyżowanie z obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej – południowe skrzyżowanie z obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej (dł. 5 km). Data zmiany kategorii drogi: 7 września 2020 r.,
– odcinek dotychczasowej DK5: węzeł Szubin Północ – węzeł Żnin Północ (dł. 15,3 km). Data zmiany kategorii drogi: 12 października 2020 r.,
– odcinek dotychczasowej DK5: węzeł Bydgoszcz Północ – granica miasta Bydgoszcz (dł. 7,6 km). Data zmiany kategorii drogi: 12 października 2020 r.,
– odcinek dotychczasowej DK10: węzeł Wałcz Zachód – węzeł Witankowo (dł. 17 km). Data zmiany kategorii drogi: 19 grudnia 2020 r.,
– odcinek dotychczasowej DK5: w granicach miasta Bydgoszcz (dł. 10,4 km). Data zmiany kategorii drogi: 31 grudnia 2020 r.,
– odcinek dotychczasowej DK5: granica miasta Bydgoszcz – węzeł Bydgoszcz Południe (dł. 5 km). Data zmiany kategorii drogi: 31 grudnia 2020 r.

Kategorie dróg publicznych


Obowiązująca obecnie ustawa o drogach publicznych wylicza cztery kategorie takich dróg. Są to drogi krajowe, które stanowią własność Skarbu Państwa, oraz drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne będące własnością danego samorządu.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA