REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na rozbudowę DK22 Królewo – granica województwa

Gdański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo – granica województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W przetargu wpłynęło pięć ofert.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Poznaliśmy oferty w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót przy rozbudowie drogi krajowej nr 22 między Królewem koło Malborka a granicą województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Odcinek ma długość przeszło 10 km. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania ok. 158,1 mln zł.

Oferty

W postępowaniu wpłynęło pięć ofert od firm i konsorcjów, a jedynym kryterium (za przeprowadzenie prac zgodnych z założoną specyfikacją i wymaganiami jakościowymi) była cena.

1. NDI (lider) i NDI Sopot (partner) – 175 640 408,95 zł.
2. Rubau Polska (lider) i Poltores (partner) – 206 617 206,21 zł.
3. Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal i Polbud Pomorze (partnerzy) – 215 917 004,84 zł.
4. Budimex – 219 813 924,09 zł.
5. PORR – 225 190 896,41 zł.

Zakres prac


Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostosowanie parametrów do wymaganej klasy technicznej, m.in. poprzez przystosowanie nawierzchni do obciążeń do 11,5 t/oś. Rozbudowa obejmie ok. 10,2 km drogi krajowej od granic administracyjnych Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim, z wyłączeniem wcześniej przebudowanego skrzyżowania w Królewie Malborskim.

Na trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, skorygowane będą łuki poziome i spadki poprzeczne. Przebudowany zostanie również system odwodnienia i zbiorników retencyjnych oraz przepusty pod drogą krajową.

Na całej długości odcinka powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscem postoju oraz kanał technologiczny. Prace budowlane przewidują również przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej.

Źródło: tekst GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA