Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty w przetargu na budowę S19 Dobrzyniewo – Białystok Zachód

14 kwietnia białostocki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Dobrzyniewo – Białystok Zachód. W przetargu wpłynęło 7 ofert.

    
Grafika: GDDKiA O/Białystok
Grafika: GDDKiA O/Białystok
                    Najniższą ofertę, na kwotę 326,39 mln zł, złożyło konsorcjum PORR i Unibep. Z kolei najwyższą ofertę za projekt i budowę tego niespełna 6-kilometrowego odcinka wraz z węzłem Białystok Zachód złożył Mostostal Warszawa – 399,81 mln zł. Kosztorys GDDKiA to 230,18 mln zł, czyli ok. 42 mln zł za 1 km tak jak na innych zadaniach podobnej wielkości w porównywalnych warunkach.

Wśród kryteriów pozacenowych jest okres gwarancji oraz termin wykonania prac.

Białystok Zachód – kluczowe skrzyżowanie


Droga ekspresowa S19 zaplanowana została od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, przez bliskie sąsiedztwo Białegostoku i dalej na południe przez Lublin aż do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Obecny przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy niewielkiego odcinka S19 o długości 5,38 km, ale w ramach tego zadania ma powstać węzeł Białystok Zachód. To właśnie tu – w przyszłości –krzyżować się będzie istniejąca S8 z powstającą drogą ekspresową S19.

Droga S8 będzie krzyżować się z drogą S19 i przebiegać pod nią. Skrzyżowanie dróg ekspresowych S8 i S19 będzie wykonane w postaci węzła typu WA. Konstrukcja nawierzchni na węźle wybierze wykonawca. Planowany odcinek S19 ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a całość ma być przystosowana do najcięższego ruchu.

Harmonogram prac na odc. Dobrzyniewo – Białystok Zachód

24 lutego 2020 r. – przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
28 lutego 2020 r. – wszczęcie postępowania
14 kwietnia 2020 r. – otwarcie ofert
2022-2024 – planowa realizacja

Do końca czerwca ogłosimy cztery kolejne przetargi na podlaskie odcinki S19


W I półroczu 2020 roku planujemy jeszcze ogłosić postępowania przetargowe w systemie „Projektuj i buduj” na prawie 50 kilometrów drogi ekspresowej S19 w okolicach Białegostoku:
– Krynice – Dobrzyniewo,
– Białystok Zachód – Księżyno,
– Księżyno – Białystok Południe (dodatkowo z ponad 13 km odc. DK65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka),
– Białystok Południe – Ploski.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI